Lokalsamfunnet vårt
Vi oppdretter laks på mange flotte lokale plasser i hele Vest-Finnmark. Grieg Seafood ønsker å være en god samarbeidpartner med kommunene og lokalsamfunnene. Vi investerer, utvider, bygger nytt, ansetter og støtter lokale bedrifter og aktiviteter.

Lokale prosjekter

Vi er stadig i gang med nye investeringsprosjekter i Finnmark. Vi bygger nytt, utvider og ser stadig etter nye lokaliteter. Følg status på våre prosjekter her!

Historier fra Finnmark

Vi skal gi tilbake til våre lokalsamfunn. Vi prøver alltid å bruke lokale leverandører der vi kan, for å bidra til mest mulig lokal aktivitet og ringvirkninger. Vi er også engasjert i en rekke idretts- og kultur-initiativer i kommunene våre, særlig rettet mot barn- og unge.