Finnmark

22 nye arbeidsplasser i Hammerfest

– Havbruksnæringa skal få mulighet til å vokse her, sier Espen Hansen, direktør i næringsforeninga i Hammerfest.

Hammerfest kommune åpner opp for produksjonsøkning for oppdrettsselskapene som holder til i kommunen. For Grieg Seafood Finnmark betyr det flere nye lokaliteter og økt produksjon.


Vekst tillat i nord

I nord er det gitt rom for vekst etter trafikklys-systemet fra forvaltningen, og vi er svært glade over å kunne vokse i Hammerfest. Vi er også i prosess for å få flere lokaliteter. Det trenger vi for å sikre en god og skånsom drift, sier regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen i Grieg Seafood Finnmark. Det er ikke fisk i samtlige lokaliteter samtidig, påpeker han, noen står til enhver tid brakk.

Å ha flere lokaliteter er avgjørende for å sikre en kontinuerlig og stabil drift.

Hammerfest kommune åpner nå opp for at opprettsnæringa skal få vokse. – Vi trenger flere lokaliteter for å sikre en god og skånsom drift, sier regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen i Grieg Seafood Finnmark.

Attraktivt næringsliv

Det er attraktivt å drive næring i Hammerfest kommune. En fjerdedel av arbeidsstokken i byen arbeider i olje- og gassnæringa. Byen er kjent for LNG- anlegget på Melkøya som mottar og prosesserer naturgass fra gassfeltet Snøhvit i Barentshavet. Næringslivet i byen har vokst og profitert voldsomt på anleggsetableringen både før og etter oppstarten i 2007.


Grieg bidrar i verdiskapningen

– Vi har blikket mot havet. Fiske, havbruk og olje/gass-næringa lever godt side om side. Vi trenger flere store lokomotiv som leder an i utviklingen av kommunen, og her setter Grieg Seafood solide fotavtrykk når det gjelder verdiskapning og kjøp av lokale leveranser, sier Hansen.

Næringslivet i Hammerfest er dyktige på å ta initiativ til samhandling og etablering av samarbeidsplattformer.

Her drikker vi kaffe og løser eventuelle problemer og utfordringer. Vi er opptatte av å skape muligheter og derigjennom lokale ringvirkninger. Spesielt i selskaper der beslutningstakere og innkjøpere ikke har tilhold lokalt, må vi jobbe ekstra for få til lokale ringvirkninger, er vår erfaring.

– Gode jobber som skaper sysselsetting og ringvirkninger gir igjen gode lokalsamfunn, sier administrerende direktør Espen Hansen i Hammerfest Næringsforening.

«Hva som gir mat på bordet»

Den høye andelen av privat sektor i kommunen, mener Hansen også skaper en tydelighet i befolkningen på «hva som gir mat på bordet».

– Gode jobber som skaper sysselsetting og ringvirkninger gir igjen gode lokalsamfunn.


Godt samspill med lokalsamfunnene

Regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen framholder også et godt samspill mellom lokalsamfunn og kommuner som avgjørende for Grieg Seafood sin videre utvikling.

Vi er avhengig av lokalsamfunnene. Vi søker ansatte med tilhørighet når vi etablerer arbeidsplasser og vi er veldig bevisst på vår rolle som innkjøper. Hammerfest er en fantastisk vertskommune som er framoverlent på alt som har med verdiskapning å gjøre, sier Nikolaisen.

Vi har blikket mot havet. Fiske, havbruk og olje/gass-næringa lever godt side om side. Vi trenger flere store lokomotiv som leder an i utviklingen av kommunen, og her setter Grieg Seafood solide fotavtrykk når det gjelder verdiskapning og kjøp av lokale leveranser.

Espen Hansen i Hammerfest Næringsforening

Klynger og samarbeidsforum

Melkøy-etableringen og Equinor sin ankomst til byen, har ført til etableringen av sterke leverandørklynger, hvorav flere i dag jobber mot omstilling mot havbruksnæringa.

Baseselskapene i byen er tydelige på at de jobber mot å få 20-40 prosent av sin omsetning fra havbruksnæringa.

Da Snøhvit kom, ble det uttalt at det ikke var mulig å drive selskapet fra Hammerfest. I dag bor 90 prosent av de ansatte her og næringslivet i byen leverer varer og tjenester for over 2 milliarder kroner.

Så det går an! Og vi mener det er helt legitimt å kreve at lån av naturressurser, skal gi noe igjen til lokalsamfunnene, sier Hansen.

Vi er avhengig av lokalsamfunnene. Vi søker ansatte med tilhørighet når vi etablerer arbeidsplasser og vi er veldig bevisst på vår rolle som innkjøper. Hammerfest er en fantastisk vertskommune som er framoverlent på alt som har med verdiskapning å gjøre.

Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Handle mer lokalt

Havbruksselskapene i kommunen har vært dyktige på lokal rekruttering og de gir penger i kommunekassa, men næringsforeningas direktør mener de må bli flinkere til å handle lokalt.

Det er en vinn-vinn-situasjon for alle. Selskapene som leverer varer og tjenester sikres drift, og kjøper får service, akutthjelp og et næringsliv som alltid stiller opp. Denne symbiosen er vi opptatt av. Derfor har vi opprettet et fiskeri- og havbruksforum for å samle næringslivet med fokus på felles utvikling og framtidige muligheter, sier Hansen.

Bildet øverst i artikkelen er tatt av Paul Nilsen, akvatekniker på lokalitet Vinnalandet i Hammerfest.