Finnmark

Fra skepsis til eventyr

Lenge trodde forskerne at det var for kaldt til å oppdrette laks i Finnmark. Så feil kan man ta! Selv om oppdrettsnæringen kom senere i gang her i nord enn lenger sør, er vi nå blitt den største regionen i Grieg Seafood.

I flere tiår hadde Hurtigruten logget temperaturer langs leia. I 1973 kunne forskerne vise at sjøtemperaturene i nord ikke var et hinder for oppdrett i nord. Likevel var det fortsatt stor skepsis fra fag- og forvaltningsmyndighetene. Konsekvensene var at Finnmark ble hengende etter de andre fylkene i da havbruk først ble utviklet langs kysten i Norge. Først etter 5 år med forskning fra Havforskningsinstituttet, kunne fiskerisjefen i Finnmark i 1980 presentere rapporten som forteller at det er muligheter for å produsere laks på flere steder i Finnmark.

I 1973 var det fortsatt stor skepsis fra fag- og forvaltningsmyndighetene mot å drive med havbruk så langt nord.

I 1973 ble den første laksen satt ut av John Simonsen i Hammerfest. I 1979 inngår Harald Volden samarbeid med Simonsen. Samarbeidet varer frem til 1982 hvor Volden får sin første konsesjon og etablerer seg i Altafjorden. Dette blir starten på en eventyrlig utvikling av havbruk i Finnmark.

I løpet av de neste to tiårene tar Volden familien steget fra den ene konsesjonen i Alta til å også produsere i Loppa, Hammerfest og Nordkapp. I mellomtiden er også slakteri og smoltproduksjon kommet på plass.

I 2006 starter samtalene mellom Volden Group og Grieg Seafood, og før året er omme er selskapet blitt en del av Grieg Seafood konsernet. På dette tidspunktet var produksjonen vel 7000 tonn med 75 ansatte.

Fra 2006 har Grieg Seafood Finnmark tatt nye steg, og produserte i 2019 33000 tonn med sine 230 ansatte. Oppbygging av kapasiteten kan knyttes til mange grep. Store investeringer er gjort på smoltanlegget, samt teknologi og ny kompetanse i hele verdikjeden har løftet selskapet fra år til år.

I nyere tid har Grieg Seafood vært opptatt av å ta vårt ansvar for å unngå å påvirke villaks, natur og miljø. Vi skal erkjenne at det ikke alltid har vært slik i næringen historisk. Les mer om hvordan vi jobber med dette her (intern link).