Finnmark

– Våre elever er morgendagens eksperter

– Undervisningstillatelsen gir oss et fantastisk praksisverksted for elevene. Her får de virkelig lært og erfart alt om havbruksnæringa. Samtidig tjener skolen penger på oppdrett av laks.

Eli Skille ved Nordkapp videregående skole er rektor for 215 elever og 50 lærere. I år har omlag 50 elever valgt et videregående løp via VK1 Naturbruk til VK2, Akvakultur eller Fiske og fangst. I tillegg er rektor Skille også ansvarlig oppdrett av 780 tonn laks i året.

Økonomi og opplæring

Elevenes opplæring er en klar forutsetning for ordningen med undervisningskonsesjon. Det er fylkeskommunen som får tildelt tillatelsen, som igjen leies ut til Grieg Seafood.

Fylkeskommunen mottar penger for utleie av undervisningstillatelsen i form av en fast sum samt en variabel sum ut fra omsetning og pris på laks i markedet. Skolen disponerer den årlige fastleien.

– Det har stor betydning for mulighetene det gir til å øke kvaliteten på akvakultur- og sjømatopplæringen for våre elever, sier Skille.


Framtid i havbruksnæringa

Ungdommene ser ei framtid i fiskebåten eller oppdrettsnæringa i Finnmark, og Nordkapp videregående skole er opptatt av å være en skole med sjørettede tilbud. Skolen huser også en fagskole i nautikk som utdanner skippere, og de driver sertifikatopplæring for kystfiskere.

Vi har en egen kursavdeling som en del av vår drift. Vi er den eneste skolen i Troms og Finnmark som også driver sikkerhetsopplæring for sjøfolk og fiskere. Det må også alle våre elever ha. De kan ikke sendes på havet uten, sier Skille.

Akvakulturelevene ved Nordkapp videregående skole er med på å produsere 780 tonn laks i året. Opplæring er en forutsetning for ordningen med undervisningskonsesjon. Det er fylkeskommunen som får tildelt tillatelsen, som igjen leies ut til Grieg Seafood. Lise Sandberg gikk på Nordkapp videregående skole, og tok læretiden hos Grieg Seafood Finnmark. Nå har hun fast stilling i selskapet.

Tilbyr Grieg Seafood opplæring

Samarbeidet med næringslivet også her, er viktig for skolen. En egen avtale med Grieg Seafood innebærer at all sikkerhetsopplæring av bedriftens ansatte også skjer ved skolens Sikkerhetssenter.


Én arbeidsplass her, verdt 400 i Oslo

Vi kommer godt ut av å ha fått Grieg Seafood Finnmark inn i kommunen, sier ordfører Jan Olsen (SV). Arbeidsplasser og økonomi, følger med etableringen.

Visste du at en arbeidsplass i Nordkapp er verdt 400 arbeidsplasser i Oslo? Det er den økonomiske betydningen av arbeidsplasser i et lokalsamfunn som vårt. Det er et viktig perspektiv sett fra en utkantkommune.

Ungdommene ser ei framtid i fiskebåten eller oppdrettsnæringa i Finnmark.

Utbygging på Sarnes og Repvåg

To store utbygginger står på trappene. På Sarnes bygges det nå en 400 kvadratmater stor driftsstasjon som skal romme gode fasiliteter for elevene. Snart kan de ta i bruk nye undervisningsrom, sin egen lab og garderobe. På Repvåg bygges en landbase som også snart skal stå ferdig. Denne inneholder verksted, kontorer, lager og en full boenhet for de ansatte som jobber på lokalitetene Vedbotn og Jernøya.Underleverandører i kommunen bidrar i begge utbyggingsprosjektene som koster 32 millioner kroner.

På et overordnet nivå ønsker selvsagt alle kommuner en større andel av superprofitten oppdrettsnæringa høster når kommunene stiller fellesskapets arealer til disposisjon. Vi ser imidlertid at tilstedeværelsen av Grieg Seafood her i kommunen er utrolig viktig, den skaper arbeidsplasser og styrker det øvrige næringslivet.

– Èn arbeidsplass i Nordkapp er det samme som 400 i Oslo. Det er den økonomiske betydningen av arbeidsplasser i et lokalsamfunn som vårt. Vi kommer godt ut av å ha gått Grieg Seafood til vår kommune, sier ordfører Jan Olsen.

Visningsanlegget og reiselivet

Også ordfører Olsen framholder betydningen for skoleverket.

Undervisningskonsesjonen er med å utvikle skoletilbudet, samtidig som det styrker kompetansebehovet næringen selv har, sier Olsen. Han har også store forventninger til en omsøkt visningskonsesjon som han mener utelukkende vil være positiv for kommunens andre store næring, reiseliv.