Finnmark

Bossekop Ungdomslag har tatt corona-utfordringene på strak arm

– Til tross for mange utfordringer under pandemien har vi holdt oppe aktivitetsnivået i Bossekop Ungdomslag (BUL). Takket være alle de voksne frivillige har vi hatt lite frafall dette halvåret. Særlig viktig var det da det ble åpnet opp for fellestreninger for de yngste, sier leder Rune Stamnes, daglig leder i BUL.

Havbruksturneringa til BUL er en fotballturnering for de aller yngste, og den ble ekstra viktig i år etter at mange andre turneringer har vært avlyst dette året.

Etter at Grieg Seafood ble vår samarbeidspartner kan vi også by på de lekreste lakseretter under turneringa.

Grieg Seafood Finnmark har hatt et langt og godt samarbeid med BUL, et idrettslag med over 1500 medlemmer. For Grieg Seafood har det vært viktig å sikre aktiviteter spesielt knyttet til barn og unge.

Når ungene trives så trives de voksne og. Barneidretten til BUL er et glimrende konsept. Her får seks til tiåringene prøve ut både ski, skøyter håndball og fotball før de begynner med mer organisert trening, sier samfunnskontakt Roger Pedersen.

Små og store gir jernet under havbruksturneringa til BUL. I år var den ekstra viktig siden mange andre turneringer ble korona-avlyst.

Kjøper utstyr for å senke terskelen for å være med på aktivitet

Grieg Seafood Finnmark er opptatt at terskelen skal være lav for å delta på aktivitetene til BUL. Derfor er samarbeidsavtalen utvidet slik at klubben kan kjøpe skiutstyr og annet kostbart utstyr som kan lånes ut til ungene.


Nye tilbud planlegges

Vi er ennå ikke i mål med det store området som ligger rundt anleggene våre. Vi har allerede fått på plass en gapahuk og bålplass, men har lyst å gjøre noe spennende for mer sykkelaktivitet i nærområdet, forteller Rune til slutt.