Finnmark

Havbruk i sjøsamiske områder

Vi anerkjenner at samisk kultur har en særegen plass i tradisjonelle sjøsamiske områder, og at det ligger et ekstra ansvar på oss som driver havbruk på disse plassene.

De kystnære områdene i Vest-Finnmark er tradisjonelle sjøsamiske områder. Enkelte områder har en sterkere tradisjonell identitet enn andre. Tradisjonelle sjøsamiske yrker er fiske, fangst og jordbruk.

Selv om vi generelt opplever god sameksistens med samiske aktører, som fiskere, ser vi også at det i enkelte tilfeller også kan oppstå spenninger. Det kan for eksempel være når det skal tildeles arealer til havbruk.

Grieg Seafood ønsker å respektere sjøsamisk kultur, tradisjon og næring på plassene der vi driver havbruk. Vi ønsker også å være en aktiv bidragsyter til sjøsamisk kultur der vi er. Det er også fordi mange av Grieg Seafood Finnmarks ansatte har sjøsamisk bakgrunn.

Grieg Seafood Finnmark har igangsett en prosess for å finne ut hvordan vi kan bedre sameksistensen mellom havbruk og sjøsamiske interesser, og også hvordan vi på ulike måter kan bidra positivt til sjøsamisk kultur.