Finnmark

Med en 3D-printer er det nesten bare fantasien som setter grenser, selv langt inne i Landersfjord i Finnmark

På et bittelite sted langt oppe i nord står landets eneste printer i sitt slag og produserer plastdeler til settefiskanleggene til Grieg Seafood og Lerøy i Landersfjord.

– Takket være havbruksnæringa, sier Roger Erlandsen i plastsveisefirmaet GSG. Han har etablert et eventyr av en bedrift som så langt har investert 4,5 millioner kroner i plastsveisutstyr og det nyeste innen 3D-printerteknologi.

– Vi er rigget og klar og kommer til å ligge i tet på utviklingen, sier Erlandsen.

Teknologien er i rivende utvikling. I dag printer de ulike komponenter i plast. Det samme kommer til å bli mulig innen metall.

Tegningene sendes fra datamaskinen og rett til 3D-printeren som jobber døgnet rundt med å produsere plastklyper

Bedriftsnavnet som overrasker

– Det er nesten for godt til å være sant, ler gründeren som flirer enda høyere når han må forklare hva GSG står for:

– Går det Så Går det!

Hvorfor, skal vi snart komme tilbake til.

Havbruksnæringa er blant de mest innovative næringer i landet, ifølge Erlandsen. Han beskriver GSG som en helt konkret knoppskyting og ringvirkning. Han så tidlig et behov Grieg Seafood og Lerøy hadde, og i dag har bedriften vokst til ni ansatte.

Trengte kompetanse på plastsveising

Ideen til GSG ble kanskje sådd for mange år siden da han selv var røkter og tekniker på smoltanlegget. Den gang produserte Grieg Seafood 700.000 smolt i året. I dag, tusenvis av kvadrat større, og med langt flere ansatte, produserer Grieg 9 millioner smolt i Finnmark.

Mange prosjekter senere innen ulike bransjer både i nord og sør, etablerte Erlandsen og en kompanjong en mekanisk bedrift i Lakselv i 2006. Her kom han igjen i kontakt med Grieg Seafood med oppdrag for selskapet. I 2014 startet han for seg selv, og så tidlig at bedriften trengte kompetanse på å sveise plast. Det fantes ikke lokalt, og det gikk ikke mange årene før hans nye bedrift utelukkende jobbet med plastsveising.

Truffet en nisje og bygd kompetanse

– I havbruksnæringa generelt brukes det rør, tanker, ledninger, vannrør og kasser lagd av plast. Disse må gjerne sveises sammen og av og til justeres, tilpasses, repareres, utbedres og endres på. Vi har truffet en nisje og har opparbeidet oss solid kompetanse. Vi så også raskt at vi mange ganger trengte deler, som det gjerne tok lang tid å skaffe til veie langt vekk fra Landersfjord.

Ferdige plastklyper. Det skal lages 700 stk før de er i mål

3D-print er framtida

Og da dukket nyvinningen 3D-printer opp. Med en 3D-printer er det nesten bare fantasien som setter grenser. Alt kan lages og fagfolkene i GSG konstruerer og tegner det printerne skal utføre. Foreløpig står det fem printere som er i kontinuerlig arbeid. Via små tynne plasttråder mates printeren med materialet den bygger de tredimensjonale konstruksjonene med.

– Ting tar tid, sier Erlandsen mens vi betrakter printeren som nøyaktig og sakte bygger en klype som skal holde et hoppenett på plass på det enorme fiskekaret i anlegget.

– Men det er fortsatt mye smartere enn å etablere deler på et lager eller vente på frakt sørfra. Det er også besparende å lage nøyaktig det du trenger, når du trenger det, forklarer han.

Sultne og innovasjonsdrevene pådrivere

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood legger også vekt på at mange av innovasjonene i næringa skjer i møtene mellom sultne og innovasjonsdrevne aktører utenfor havbruksnæringa.

– Vi har mange eksempler på små aktører som kommer innom med en idè. Det er i vår interesse at de får prøve seg, og før de vet ordet av det leverer de varene sine globalt – både til Grieg Seafood internasjonalt og andre, sier Pedersen.

Ute på kaia i Landersfjord er Kenneth Skjelhaug og Mathias Skaar i gang med å sveise et plastrør som trenger en ny flens før brønnbåten kommer for å hente smolt. De er fagutdannet og har flyttet nordover for å jobbe i GSG.

– Jeg er kjempeglad for å ha etablert en bedrift i Kunes. Dette er lenge siden det skjedde sist, og Kunes er et samfunn som gradvis er blitt avfolket. Mange kommuner har mye å lære av Lebesby kommune som viser stor velvilje overfor nyetablerere og som tar oppdrettsnæringa på alvor og forstår ringvirkningene de skaper for kommunen, sier Erlandsen.

Kenneth Skjellhaug og Odd Mathias Skaar på oppdrag for GSG hos Grieg Seafood

Havbruksnæringa er i front

Roger Erlandsen ser framover og tenker at GSG om fire til fem år fra nå vil levere 3D-printede metall produkter.

– 3D-print er framtida, og da må vi kunne det når det braker løs for fullt. Utviklinga går fort, og vi trenger åtte nye maskiner og nye lokaler for å satse videre. Vi satser på havbruk fordi det er en næring som er helt i front når det gjelder bruk av ny teknologi. Det gir oss mulighet til å utvikle oss og tilby andre og flere produkter, avslutter bedriftseieren med det karakteristiske navnet «Går det så går det».

Navnet er et resultat av å være så dedikert til etableringen av bedriften, at da all planlegging var over og formalitetene skulle ordnes, så stod feltet Navn på firma, tomt da papirene skulle sendes Brønnøysundregistrene.

– Jeg hadde selvsagt lagt ut på en spennende reise, for jeg visste jo ikke hvordan dette skulle gå, så det var litt sånn galgenhumoristisk går det så går det. GSG AS ble firmaet hetende, og vi har mange ganger tenkt at vi burde funnet et mer seriøst navn. Men GSG er nå så innarbeidet at vi lar det være.

I løpet av tre år har GSG vokst fra 2,5 millioner i omsetning til 11 millioner.

Hovedbilde: Roger Erlandsen viser oss hvordan de lager skreddersydde plastdeler til havbruksnæringa.