Lokalsamfunnet vårt
Grieg Seafood oppdretter laks på mange flotte plasser i hele Ryfylke. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner med kommunene og lokalsamfunnene. Vi investerer, bygger nytt og støtter lokale bedrifter og aktiviteter.

Lokale prosjekter

Vi er stadig i gang med nye investeringsprosjekter i Rogaland. Vi bygger nytt, utvider og tester ut ny oppdrettsteknologi. Følg status på våre prosjekter her!

Historier fra Rogaland

Vi skal gi tilbake til våre lokalsamfunn. Vi prøver alltid å bruke lokale leverandører der vi kan, for å bidra til mest mulig lokal aktivitet og ringvirkninger. Vi er også engasjert i en rekke idretts- og kultur-initiativer i kommunene våre, særlig rettet mot barn- og unge.