Rogaland

Vår historie

Rogaland var et av de første områdene for produksjon av laks i Norge. Siden den gang har vi jevnt og trutt produsert fisk og bidratt til lokalsamfunnene våre i Ryfylke.

Det har bodd mennesker i Rogaland helt siden isen trakk seg tilbake for over 10 000 år siden. Her er et godt klima og fruktbare landområder, og Rogaland kalles med god grunn for Matfylket.

Rogalendingene har alltid levd tett på havet. Her er store fiskeriressurser, og byer er bygd opp på tilgangen til disse. Havet har også vært en viktig ferdselsåre, som har tatt rogalendingene ut i verden. De mest kjente sjøfarerne er vikingene. Vikingkonger hadde sitt sete i Rogaland, og det var her Harald Hårfagre samlet landet til et rike, i slaget i Hafrsfjord i 872. Navnet på landet vårt har sitt opphav i Rogaland, fra leia hvor konger og høvdinger kontrollerte og ledet skipstrafikken nordover, langs Nordvegen.

Rogaland har hatt stor betydning for utviklingen av oppdrett i Norge. Fiskere og bønder var tidlig ute med å etablere oppdrett inne i fjordene.

Rogaland har også hatt stor betydning for utviklingen av oppdrett i Norge. Fiskere og bønder var tidlig ute med å etablere oppdrett inne i fjordene i Rogaland, og allerede på 1970- tallet var det flere anlegg i regionen. Det var et godt samspill med utstyrsprodusenter i området, og flere av de største leverandørene av teknologi og fôr ble etablert i regionen. Også når det gjelder stamfisk fikk Rogaland tidlig stor betydning. I 1986 fikk Erfjord Stamfisk sin første konsesjon, og herfra har opptil 30 prosent av laksen i norske oppdrettsanlegg hatt sitt opphav. Grieg Seafood kjøpte seg inn Erfjord Stamfisk i 1994. Samme år kjøpte Grieg Seafood også Stjernelaks slakteri. I perioden 1994 til 1998 ble det så kjøpt opp flere enkeltkonsesjoner og små oppdrettsselskap. Ansatte i disse selskapene ble med videre, og i dag har vi et bredt spekter av mer enn 160 kolleger, fra de som har vært med helt fra næringens tidlige begynnelse, og til de som akkurat er begynt på en utdannelse innen akvakultur.

Grieg Seafood Rogaland har i dag 22 tillatelser for oppdrett av laks. Vi har hele produksjonslinjen fra stamfisk til slakting, med lokaliteter i Stavanger, Sandnes, Suldal, Kvitsøy, Bokn og Hjelmeland. I tillegg har vi en FoU- tillatelse, og siden 2004 har vi samarbeidet med fylkeskommunen om en undervisningstillatelse.