Rogaland

Tenker globalt og jobber lokalt mot forsøpling av havet

– Oppdrettsnæringa må jobbe enda hardere med sin egen håndtering av marin forsøpling og forbruk av plast, mener Hogne Kile, leder i Clean Shores.

Vi treffer Kile ved innløpet til Hafrsfjord brua der han er for å arrangere ryddedugnad. Han har akkurat sendt av gårde ansatte i Norsk Oljevernforening for Operatørselskapene (NOFO) for å plukke søppel i strandkanten.


Arrangerer ryddedugnader

Dette er god og nyttig avkopling fra hjemmekontorene. Nå skal vi holde på her et par timers tid. Strekingen vi nå rydder er forlengelse av et område vi ryddet tidligere for omtrent en måned siden, forklarer han.

Dugnaden ved Hafrsfjordbrua er et klassisk eksempel på Clean Shores Global sin virksomhet.

Hogne Kile etablerte Clean Shores for å ha noe meningsfylt å gjøre da ha ble arbeidsledig i oljebransjen. Flere titalls tonn søppel er fjernet fra naturen, og organisasjonen skaper lokale engasjement med mange ivrige hender.

Tenker globalt, jobber lokalt

Kile ble arbeidsledig etter mange år i oljebransjen, fikk godt med tid og hadde lyst å gjøre noe nyttig. Dermed etablerte han Clean Shores i 2015, en miljøorganisasjon som tenker globalt, og jobber lokalt, som det heter i organisasjonens formål. Lokale grupper organiserer ryddedugnader langs kysten og i strandsonen i hele landet. De har også engasjement i Asia og i flere land i Europa. Clean Shores hjelper til med å administrere dugnadene og organiserer henting av søpla. De holder også foredrag, deltar på konferanser og har samtaler med politisk ledelse i kommunene de jobber, og har som mål å fremme kunnskap om forurensning og forebygging av forsøpling. De samarbeider med Hold Norge Rent, Miljøverndirektoratet og miljøorganisasjoner i FN-regi, og finansieres av myndigheter, partnerskap og sponsorer. Grieg Seafood Rogaland er en av flere som sponser Clean Shores Global sine ryddeaktiviteter.


Viktig å stanse forurensningen

Vi er veldig glad for støtten vi nå har fått av Grieg Seafood Rogaland i to år. Det er viktige bidrag i kampen mot plastsøppel og forurensning. Vi har en stor ryddejobb å gjøre, og mange er engasjert i den globale kampen. Samtidig som vi rydder, er det viktig å ha fokus på å stanse forsøplingen som fortsatt pågår. Oppdrettsnæringa er en storforbruker av plast, og jeg mener samtlige oppdrettsselskaper i Norge må ha et enda større fokus mot marin forsøpling, på opprydding, resirkulering og gjenbruk av plasten de bruker. Enda strengere krav må komme fra myndighetene slik at de som lever av å forbruke og bruke naturen og fellesskapets ressurser, ikke forurenser, sier Kile.

“Ryddedugnader og søppelplukking er viktig, men like viktig er den oppmerksomheten disse gir ved å øke kunnskap og bevissthet på forsøplingsproblematikken generelt.”

Liv Marit Årseth, Samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland

Bærekraft i alle ledd

Grieg Seafood Rogaland jobber kontinuerlig med miljøforbedrende tiltak. Ny impregneringsteknologi uten kobber og testing av mer miljøvennlige energikilder med vindturbiner og solceller, samt kontinuerlig oppgradering av anleggene, er noen eksempler.

Vi skal være gode på bærekraft og tenker bærekraft i alle ledd i vår virksomhet. Å resirkulere plast og tau, er også pågående prosjekter, sier Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland.


Øker kunnskap og oppmerksomhet

I tillegg til ansvaret oppdretteren har som matprodusent, støtter de flere lokale initiativ som for eksempel Clean Shores.

Ryddedugnader og søppelplukking er viktig, men like viktig er den oppmerksomheten disse gir ved å øke kunnskap og bevissthet på forsøplingsproblematikken generelt, legger Årseth til.

Dugnaden ved Hafrsfjordbrua denne dagen går mot slutten.

Det ble flere hundre kilo i dag også, sier Kile og viser til hengerlasset med flere fulle plastsekker, skrap, bildekk, sekker med søppel, en sykkel og en henslengt fiskestang. I samarbeid med Jæren Friluftsråd blir dette fraktet vekk og levert til renovasjonsselskapet.

-Dette er god og nytt avkopling fra hjemmekontorene, slår ryddegjengen i Norsk Oljevernforening for Operatørselskapene (NOFO), som rydder strandlinja ved Hafrsfjordbrua.

Har ryddet 20-35 tonn søppel hvert år

Clean Shores årlige budsjett ligger på vel en million kroner i året. Et østerriksk oljeselskap, OMV, er blant hovedsponsorene sammen med flere bidragsytere som for eksempel Grieg Seafood Rogaland. Bevilgningen fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond er også avgjørende for driften. Clean Shores sine mange ivrige ryddere har i årenes løp fjernet 20-35 tonn søppel fra både kyst og innland hvert år. Tallet varierer fra år til år med utgangspunkt i hvor mange nye strender som ryddes, og i år også av korona-begrensninger.

Det er et meningsfylt arbeide. Vi ser øyeblikkelig effekt. Samtidig som det til tider oppleves som et uendelig prosjekt. Å få stanset tilflyten av enda mer søppel er det viktigste som må skje både her til lands, til havs og i verden forøvrig. Og her har alle et ansvar, og alle kan delta på noe, sier Kile.

Relaterte saker