Rogaland

Skaper opplevelser for livet

Med egne seilbåter, naust og friluftsområder på land og vann, boltrer den nystartede speidergruppa på Finnøy og Talgje seg med aktiviteter og gode opplevelser. Nå ønsker de å bli bedre kjent med oppdrettsselskapene rundt øyene.

– En gang speider, alltid speider. Å være med i speiderbevegelsen gir opplevelser for livet. Det er et godt dannelsesprosjekt som skaper evige verdier i et godt fellesskap i naturen, sier Leif Arne Kalleland som er en av lederne i Finnøy og Talgje KM Speidere.​


Venner for livet

Han snakker av erfaring, for Kalleland startet selv som speider i barndommen. Her fikk han venner for livet og her lærte han å beherske og ta vare på naturen.

Det gir en god mestringsfølelse, og vi læres opp i lederskap og til å vise omsorg for hverandre og naturen.


Rask rekruttering

Speidergruppa startet opp i begynnelsen av dette året. Etter oppstartsmøtet og rekruttering av ti ledere tidligere i vår, kom aktiviteten for 28 nye speidere i gang for fullt etter sommeren.

Det var kjekt å komme i gang, og på ei lita uke rekrutterte vi 28 barn og unge i alderen 10-16 år. Selv om vi bor på to øyer, med vann på alle kanter, er det ikke mange sjøaktiviteter for barn og unge, så dette ble populært.

Oppdrettsnæringen lever i de samme naturområdene som vi utøver friluftsliv, og jeg tror på et godt samspill, fordi vi har en felles interesse av å ta vare på natur og kultur.

Leif Arne Kalleland, Finnøy og Talgje KM Speidere

Penger og redningsvester

Speidergruppa setter stor pris på at ting har lagt seg til rette for oppstart og at både privatpersoner og næringsliv har stilt velvillig opp med støtte. Grieg Seafood Rogaland var en av dem som tidlig bidro med oppstartsmidler og 28 redningsvester. En tidligere speider hadde en gammel seilbåt, en Marieholm 20 fot med stor cockpit og plass til mange speidere om bord, som han forærte speidergruppa. En annen speidergruppe hadde ytterligere en seilbåt som de lot Finnøy og Talgje-speiderne overta. De fikk også leie naustplass med et flott uteområde med bålplass og stor plass til andre uteaktiviteter.

Vi legger spesiell vekt på maritime aktiviteter. I tillegg til den vanlige speideropplæringen trener vi på sikkerhet til sjøs, båtvett og båtbruk og speiderne får seiltrening og etter hvert ansvar og ledererfaringen som kreves når man skal være sammen som et lag enten til lands eller havs.


Nysgjerrige på fiskeoppdrett

Finnøy og Talgje-speiderne har flere oppdrettslokaliteter i og ved sin egen boltreplass.

Vi er nysgjerrige på hva de driver med og ønsker å bli bedre kjent med næringen. Det er fortsatt slik at oppdrettsanleggene i nærområdet ofte får skylden for alt som er galt med tanke på villfisk, krabbe og hummer. Oppdrettsnæringen lever i de samme naturområdene som vi utøver friluftsliv, og jeg tror på et godt samspill, fordi vi har en felles interesse av å ta vare på natur og kultur.

Og det er en kjensgjerning, mener Kalleland, at mange barn og unge som driver sjøspeiding utdanner seg i en eller annen maritim retning når de blir eldre. Mer kunnskap om oppdrettsnæringen tenker han også kan være et godt bidrag for framtidig rekruttering. Som faglærer på skoleskipet Gann ser han mange elever med sjøspeidererfaring blant elevene.

Relaterte saker