Rogaland

Pioner på storsmolt

Å kombinerer produksjon på land og sjø, er Grieg Seafoods viktigste strategi for et bærekraftig havbruk. Å produsere laks opp mot 800-900 gram i landanlegg, gjør fisken mer robust og gir kortere tid i sjøen.

-Vi har produsert stor smolt på land siden 2011. Vi var tidlig ute med resirkuleringsanlegg og har opparbeidet oss solid erfaring med produksjon av stor og mer robust fisk, sier produksjonssjef Atle Jøsang på settefiskanlegget Trosnavåg i Bokn kommune.


Satser på størrelsen

Anlegget i Trosnavåg ble etablert i 1985 og kjøpt av Grieg Seafood i 1998. Her har de konsesjon på produksjon fra rogn til smolt på 1800 tonn i året. Siden den gang er anlegget bygd ut i flere etapper med større plass og mer moderne resirkuleringssteknologi (RAS) for ferskvann. Nå står en ny utvidelse for tur. Prosjektering av ny den nye utvidelsen er i gang

-Målet er å produsere 1200 tonn årlig på dagens anlegg i Hognaland/Trosnavåg. Fordi vi satser mer på fiskens størrelse enn antall, blir det et lavere volum enn tillatelsene åpner for. Større fisk helt opp mot 800-900 gram betyr færre måneder i sjøen, som igjen betyr bedre fiskehelse. Dette er også et godt tiltak for å redusere lusepåslag og eventuelle lusebehandlinger som vi vet stresser og kan skade fisken, sier Jøsang.

Foto: Tommy Ellingsen

Bedre fiskevelferd

Erfaringene selskapet gjør seg på tilvekst, fôrforbruk og produksjonskostnader både på land og sjø, veies opp mot det overordnede målet om bedre fiskevelferd og overlevelse, bedre utnyttelse av konsesjonene, lavere miljøavtrykk per kilo produsert laks og lavere kostnader.

-Det er en hårfin balansegang. Med RAS-teknologien har vi god kontroll på vannkvalitet og temperaturer, og forbruket av nytt vann som tilsettes i resirkuleringsanleggene er lavt. Vi tror at kombinasjonen land og sjø er det viktigste vi kan gjøre for fisken og for å få til bærekraftig vekst fremover.

Produksjonssjef på settefiskanlegget, Atle Jøsang, er pioner på oppdrett av storsmolt. Tiltaket skal blant annet hjelpe Grieg Seafood til å kontrollere lakselus og unngå behandlinger.

Hypermoderne vanngjenvinning

Jøsang er produksjonssjef for både Trosnavåg og smoltanlegget på Hognaland som produserer stamfisk kandidater som til sammen har 20 ansatte.

I storsmoltsatsingen inngår også Grieg sin satsing i Tytlandsvik Aqua. Dette topp, moderne anlegget som ligger i Hjelmeland kommune er eid av Bremnes Seashore, Vest Havbruk og Grieg Seafood. Anlegget ble åpnet sommeren 2019 og er gigantisk med sine produksjonslokaler som rommer åtte kar hvor hvert av dem er 20,5 meter i diameter og over 5,5 meter dype. Avansert RAS-teknologi brukes med vann hentet fra borebrønner som resirkuleres etter å ha blitt renset, og fisken vokser allerede godt i anlegget.


Miljøet vinner

- Slik vi ser det er postsmolt et kinderegg der fisken, miljøet og oppdretter vinner, sa Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood under åpningen av Tytlandsvik Aqua.

Relaterte saker