Finnmark

– Vi har et felles ansvar for villaksen

-Min største frykt er at vi skal være siste generasjon som får møte den verdensberømte storlaksen fra Alta. Oppdrettsnæringa er opplagt en trussel, men vi må være i dialog og søke løsninger for den svakeste parten, nemlig villaksen.

Det sier nytilsatt daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Hans viktigste oppdrag er å ta vare på den unike storlaksen i Altaelva som i hundrevis av år har dannet grunnlag for et unikt og eksklusivt fiske. Altaelva er en institusjon i kommunene Kautokeino og Alta, det er identitet og kultur med sterke røtter både regionalt og internasjonalt.

Verdensberømt lakseelv

-Elva er verdenskjent og er elva sportsfiskere i verden drømmer om. Her er sjansen for å få atlanterhavslaks på over 20 kilo stor. Uroen min akkurat nå er den dokumenterte genetiske innblanding fra rømt oppdrettslaks. Oppdrettsnæringa har helt klart en utfordring med rømming, lus og sykdommer, sier Ludvigsen som likevel ikke tegner bildet helsvart.

Formidabel jobb for å unngå rømming

For det har tross alt skjedd forbedringer fra oppdrettsnæringas side i det siste, poengterer han.

-Bransjen lokalt skal ha ros for å ha gjort en formidabel jobb med å unngå rømming de senere årene. Men Ludvigsen minner om at det fortsatt rømmer mye laks ellers i landet.

-Det må derfor være fullt nasjonalt fokus fortsatt på rømming. I Alta tar også oppdretterne ansvar med skjellprøveprosjektet for å dokumenter rømt laks i elva

Vegard Ludvigsen

Krever fullt fokus på rømming

-Det må derfor være fullt nasjonalt fokus fortsatt på rømming. I Alta tar også oppdretterne ansvar med skjellprøveprosjektet for å dokumenter rømt laks i elva. Luseproblematikken er ikke borte, men den er et mindre problem enn den var på det verste. Mitt håp for framtida er at også politikere evner å fremme gode rammer for villaksen.

Flere sykdomsutbrudd hos oppdrettslaksen i fjordsystemet, gir også grunn til bekymring på villaksens vegne.

-Det er spesielt virussykdommen ILA som bekymrer. Viruset sprer seg mellom laks og ørret og er dødelig for laks. Korona har vist oss hvor vanskelig det er å bli kvitt virussykdom blant mennesker. Å få ILA opp i elva betyr katastrofe for laksestammen.

Ønsker å være i dialog

Den tidligere læreren er opptatt av kunnskap og dokumentasjon. Han tror verken oppdrettsbransjen eller villaksinteressene gjør lurt i å stå på barrikadene.

-Dialog er veien og gå, og det er i ALI sin interesse å være representert og i dialog med næringa, nettopp for å kunne påvirke og ivareta altalaksens interesser. Teknologi og forskning må vise veien framover. Mitt håp er ei framtid med lukkede merder. Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringa er viktig for landet, desto større ansvar har næringa for villaksen. Og spesielt oppdretterne i og rundt Alta med en av verdens mest unike laksestammer.

Ludvigsen appelerer også til politikerne – for han ønsker at bevaring av villaksstammene må få en sterkere stemme blant politikerne, etterfulgt av konkrete tiltak og handling.

-Dialog er veien og gå, og det er i ALI sin interesse å være representert og i dialog med næringa, nettopp for å kunne påvirke og ivareta altalaksens interesser.

Vegard Ludvigsen

Drømmejobben kom

Det var drømmejobben som dukket opp i vår da ALI søkte daglig leder. Han trivdes som rektor, men som lidenskapelig laksefisker og elvekjenner ble det fristende å gjøre hobbyen om til jobb.

Nå leder han en virksomhet som omsatte for 17 millioner kroner i fjor. Fjoråret var et dårlig storlaksår, men takket være mye smålaks, havnet årsfangsten på 13 tonn, mot glansåret 2008 på 28 tonn villaks. Også Altaelva ble rammet av koronaen i fjor, og det samme gjelder for årets sesong, ved at utenlandske fiskere er forhindret fra å besøke elva.

Sesongen er i gang

Lokalbefolkningen derimot er allerede i gang med det såkalte frie fiske som pågår fram til St. Hans, før de eksklusive og godt betalte tre ukene forbeholdt faste gjester, starter. Deretter er det igjen åpent for kortfiske, hvor man etter trekking får tildelt fiskedøgn og fiskeplass. Flere tusen mennesker fisker i Altaelva i sesongen.

ALI (Alta Laksefiskeri interessentskap) har hundreårige tradisjoner i forvaltning av Altaelva. Vegard Ludviksen skal videreføre dette viktige arbeidet for elva og villaksen.

Pukkellaksen kommer

Ludvigsen og staben har forberedt seg og omstilt seg med tanke på gjester som ikke kommer på grunn av koronaepedemien. Litt færre gjester til tross, han ser fram til laksesommeren 2021.

En ytterligere stor frykt har imidlertid meldt sin ankomst:

-Det er oddetallsår, et år som ligger i pukkellaksens syklus for gyting. Undersøkelser og forskning viser at det blir mye pukkellaks i år. Vi hadde et stritt år i 2019 i så måte. Nå må vi mobilisere igjen, for vi kan ikke risikere store hærer med pukkellaks som vil opp i elva å gyte.

Ny dugnad mot pukkellaksen

Pukkellaksen blander seg ikke med villaksen, men den overtar laksens territorium i elva. Det er en aggressiv og uønsket art.

-Det haster å finne gode metoder for å stanse den fra å gå opp i elva. Vi må ta en ny dugnad i år for å forhindre oppgang og spredning til andre elver.

  • Les mer om hvordan vi jobber for å unngå lakselus her.
  • Les mer om hvordan vi jobber for å unngå rømming her.
  • Les mer om hvordan vi jobber for å sikre god fiskehelse og unngå sykdom her.
  • Les mer om vårt ansvar overfor Altaelva her.