Rogaland

Matematikk, laks og nok søvn

Å kombinere matematikk og fysikk med slakting av laks er en perfekt kombo for Daniel Steen (19).

Sorteringsmaskinene på slakteriet på Helgøy tar imot den sløyde laksen i hurtig tempo. I enden av den store stålkonstruksjonen står Daniel Steen (19) iført hørselsvern, arbeidsuniform og gode arbeidshansker. Han sorterer laksen som pakkes etter størrelse og kvalitet i esker. Det krever både muskelkraft og utholdenhet. 23.000 tonn laks passerte sorteringsmaskinen her i fjor, så det er formidable mengder fisk som slaktes og pakkes for videre salg til hovedsakelig utlandet.

Variasjon i jobben

-Det er tre stasjoner i produksjonen, som vi ambulerer mellom i løpet av dagen. Det skaper variasjon i jobben, forklarer Daniel.

I snart ett år har han arbeidet ved Grieg Seafood Rogaland sitt slakteri på Helgøy. Han innså ganske raskt etter at han var ferdig med videregående skole at han hadde valgt feil fordypning.

-Jeg valgte samfunnsfag, men nå er planen og ta matematikk og fysikk i kombinasjon med å jobbe her.

Matematikk og laks

For i det fjerne venter drømmen om å bli ingeniør.

Så akkurat nå er det matematikk, laks, fysikk og nok søvn som opptar Daniel. Det krever en smule selvdisiplin å stå opp hver dag klokka 05.00 for å rekke ferga til Helgøy. Arbeidsdagen starter klokka sju og han er sjelden hjemme før i halv femtiden om ettermiddagen.

Det blir lange dager, medgir han, men det er kjekt å jobbe og tjene penger. Friåret fra skole og utdanning er snart på hell. Kombinasjonen med å ta opp fag og jobbe på slakteriet er planen videre. Det er fortsatt noen venner igjen på Finnøy som han tilbringer fritida sammen med.

-Ikke alle har reist for å ta utdanning, men det er mange og en helt vanlig ting å gjøre når vi bor utenfor de store byene med lærestedene.

Daniel Steen (19) skal bli ingeniør, og jobber på lakseslakteriet mens han tar matematikk og fysikk for å kvalifisere seg til opptak på ingeniørstudiet.

Fordel å jobbe i korona-året

Å ha jobbet i korona-året har bare vært en fordel, mener han. Med strenge rutiner og smittevernregler har produksjonen på slakteriet gått sin gang. Staben her har produsert som normalt og Daniel og hans kolleger har kunnet gå på jobb, i motsetning til mange andre unge som har fått satt studiene på vent eller har tilbrakt mye tid alene med digital undervisning.

-Jeg trives godt i jobben sammen med mange hyggelige folk.

Tilbake til havbruk?

Om ingeniørutdanninga fører ham tilbake til havbruksnæringa, vet han ikke.

-Dataingeniør eller petroleumsingeniør? Jeg har ikke satt meg så veldig godt inn i alle retningene jeg kan velge, men også denne næringa trenger ingeniører, så hvem vet?

Relaterte saker