Rogaland

Havbrukslærling Kristian (19) skal først få fagbrevet i boks. Deretter er han sulten på større oppgaver.

Vinden rusker og bølger slår over ringene på Teistholmen. – Du må like å jobbe ute, sier lærling Kristian Spissøy Kloster (19) som er ute på sin daglige inspeksjonsrunde.

I dag er det grått og dårlig vær her. Men fisken trenger oss hver dag uavhengig av værforholdene, så vi sjekker både den, nøter og fortøyninger, forklarer han.

Det beste er nok dagene med godvær og flat sjø, for det er utrolig vakkert her ute, legger han til.


Felles frokost og planlegging

Det er bare timer siden Kristian og kollegene ankom flåta etter en 15 minutters båttur fra Stavanger til Teistholmen. Dagen starter med en felles frokost hvor de også gjennomgår driftsaktuelle ting.

– Frokostsamlinga er ikke bare viktig for å planlegge dagen, den er også viktig for arbeidsmiljøet og samholdet vi får når vi jobber så tett i en svært ansvarsfull jobb.

Fisken trenger oss hver dag uavhengig av værforholdene, så vi sjekker både den, nøter og fortøyninger

Kristian Spissøy Kloster, lærling på Teistholmen

Sulten på ansvar

Kristian er andre års lærling på Teistholmen. De er to lærlinger, to røktere og en driftssjef til sammen på vakta. Å vokse opp i en matproduksjonskommune med både landbruk og havbruk, har avgjort påvirket utdanning- og yrkesvalget. Han har alltid vært glad i båtliv og sjø, og med utsikt fra hjemplassen til flere oppdrettslokaliteter, vokste nysgjerrigheten og lysten til å studere akvakultur.

Det ble et godt valg, for dette er en spennende jobb. Her får du erfart mange arbeidsoppgaver og har du lyst på ansvar, får du det.

Og ansvar utfordrer og stimulerer Kristian. Han er parat og sulten på flere og større oppgaver. 19-åringen har ett kortsiktig og et langsiktig mål:

– Først skal jeg få fagbrevet i boks, med tiden ønsker jeg å få prøve meg på større oppgaver, sier han.

Det er så mange at det egentlig er vanskelig å forestille seg det. Men vi jobber med levende dyr, så her går fiskevelferd og dyrehelse foran hele veien. Om ikke fisken har det bra, blir sluttresultatet dårlig for alle parter.

Kristian Spissøy Kloster, lærling på Teistholmen

Fisken først

Han kjenner imidlertid på det store ansvaret det er å sikre 700.000 lakser «et godt liv», som han uttrykker det.

Det er så mange at det egentlig er vanskelig å forestille seg det. Men vi jobber med levende dyr, så her går fiskevelferd og dyrehelse foran hele veien. Om ikke fisken har det bra, blir sluttresultatet dårlig for alle parter.


Havbruk for resten av livet

Arbeidsdagen for lærlingene er innholdsrike da de skal få erfaring og kjennskap til alle arbeidsoppgavene som skjer på fôrflåta. Foringssystemene, slanger og tekniske installasjoner skal vedlikeholdes og driftes, fisk og utstyr inspiseres, og ikke minst er det et sett av prosedyrer, rutiner og dokumentasjon av arbeidsoppgaver som skal utføres.

Vi har også leppefisk og rognkjeks i merdene som krever sitt eget fôr og vår oppmerksomhet. Dagene er innholdsrike og varierte, og til tider fysisk krevende. Jeg skal jobbe i havbruksnæringa resten av livet, det er kort oppsummert min plan etter erfaringene jeg har gjort meg så langt, sier Kristian Spissøy Kloster.

Relaterte saker