Rogaland

Kunnskap og omsorg kreves i laksens fødestue

Med et erfarent og trent øye holder det å kaste et blikk i fiskekaret for Flemming Tegllund (57), for å skjønne at fisken har det bra. Teknologi og sensoriske instrumenter er viktig, men menneskelig erfaring og omsorg er påkrevd her i laksens «fødeavdeling».

Flemming Tegllund er produksjonsoppfølger på settefiskanlegget i Trosnavåg. Her starter lakselivet og dette er stedet som krever godt bakkemannskap med svært kompetente mennesker i alle ledd.

Flemming har arbeidet med fisk hele livet og kom til Norge fra Danmark for over 20 år siden, hvor han og faren drev landbasert oppdrett av regnbueørret.


Sa god natt til fisken hver kveld

Vi produserte 100 tonn regnbueørret i året fra rogn til slakteferdig fisk. Landbasert oppdrett var stort i Danmark på 80-tallet med 480 anlegg på det meste. Men anleggene krevde store arealer og kravene til miljøet ble etter hvert for store til at vi kunne produsere fisk på denne måten. Det var lite utviklet teknologi og utstyr, så i 15 år hadde jeg som driftsleder 48 jorddammer med fisk å holde orden på manuelt. Det sier seg selv, at det ikke var mulig å få til en årslønn av å produsere så få fisk, sier Flemming som la ned familiebedriften i 2000.

I 20 år sa Flemming «god natt» til regnbueørretten sin hver kveld når han forlot anlegget. Denne manuelle og krevende måten å produsere fisk på, ga ham likevel enormt med erfaring på fiskens biologi og utvikling.

-Vis meg den matproduksjonen som er mer effektiv enn denne. Vi produserer 1 kilo fisk med 1 kilo fôr. I det globale bildet er lakseoppdrett viktig og bærekraftig matproduksjon, sier produksjonsoppfølger Flemming Tegllund ved settefiskanlegget i Trosnavåg.

Kom til en helt ny verden

Å komme til Grieg i 2001 var som å komme til en helt annen verden. Teknologisk var vi helt i front. Vi var en av de første i Norge som startet med resirkuleringsteknologi på vann på Trosnavåg, og siden har utviklingen gått i stor fart. Jeg startet her på Trosnavåg i 2004 og vi produserte den gangen 700 000 fisk. I dag er årsproduksjonen omlag 3,5 millioner settefisk.

Planlegging av produksjonen fra rogn til smolt, er Flemmings ansvar. Samtidig er ingen dager helt like, som han sier det.

– Det er biologi og levende vesener vi jobber med, og det er alltid ett eller annet du kan forbedre eller optimere.

Det er biologi og levende vesener vi jobber med, og det er alltid ett eller annet du kan forbedre.

Viktig matproduksjon

Flemming er stolt over å arbeide i oppdrettsnæringa.

Vis meg den matproduksjonen som er mer effektiv enn denne. Vi produserer 1 kilo fisk med 1 kilo fôr. I det globale bildet er lakseoppdrett viktig og bærekraftig matproduksjon. Vi som jobber i næringa kjenner oss ikke igjen i den negativiteten mange forfekter. Vi jobber hardt for å produsere laks med dyrevelferd, miljø og økonomi på agendaen hver eneste dag.


En skikkelig glad laks

Flemming blir beskrevet som en glad laks av sine kolleger. Han bor fast i Norge, men reiser så ofte han kan på kjærestebesøk til Jylland. I 2012 dukket nemlig ungdomskjæresten opp igjen, men hun må dele ham med smolten i Trosnavåg.

Jeg elsker jobben min også. Det går utmerket å pendle, vi er voksne mennesker. I disse koronatider derimot, må vi dyrke samlivet på skype, ler han.

Relaterte saker