Rogaland

Helge er laksens "ordenspoliti", som sikrer at lover og regler følges til det beste for fisk og miljø

Kvalitetsleder Helge Eriksen (56) er laksens lov- og orden-garantist. Han skal også forebygge og påtale eventuelle feil og mangler på laksens vei fra rogn til bord.

Helge Eriksen har ikke tall på det store antall lover og forskrifter han forholder seg til daglig.

Vi har ofte revisjoner og inspeksjoner fra myndighetene. Mattilsynet kontrollerer dyrevelferd og produksjon, mens Fiskeridirektoratet først og fremst er opptatt av at vi driver sikkert med tanke på å forhindre rømming, forteller Eriksen.

Detaljerte planer

Eriksen og hans team lager også detaljerte planer for å ivareta kravene som stilles til interne kontroller. Også dette er regulert i et stort antall lover.

Som igjen er nedfelt i diverse forskrifter. Alt handler om å jobbe med interne rutiner som gjør at vi produserer effektivt og faglig godt.

Helge Eriksen og HR-ansvarlig Vegard Våge ankommer Dyrholmen. De er ute på sin årlige sjekk av alle lokalitetene i Grieg Seafood Rogaland. Driftsleder Thomas Fjelde er klar for internrevisjonen.

Inspeksjon på Dyrholmen

Helge Eriksen og HR-ansvarlig Vegard Våge ankommer Dyrholmen. De er ute på sin årlige sjekk av alle lokalitetene i Grieg Seafood Rogaland. Nå tar de inspeksjonsrunden på en av oppdrettsringene for å sjekke utstyr. Er tauene festet slik de skal? Andre innretninger, er de montert forskriftsmessig? Driftsleder Thomas Fjelde viser veien og svarer på spørsmål.

Det er jobben min å ha kontroll til enhver tid. Her har vi gode rutiner for alle gjøremål, forklarer Fjelde.

Alt skal dokumenteres

Helge påtaler ei kastenot som er festet på innsida av merda. Han får forklart hva den brukes til, men han finner den ikke oppført i anleggssertifikatet.

Det må vi sørge for, alt utstyr som er her skal, i henhold til forskriften, være identifisert og stå oppført i anleggssertifikatet.

Dette er en internkontroll, samtidig som det er et krav fra myndighetene.

Det høres kanskje skummelt ut og bli undersøkt og sett i kortene. Samtidig er det fint å ha disse gjennomgangene sammen, for å være trygge på at driften er forskriftsmessig og sikker.

Her inspiserer Helge tau og innretninger på merda.

Gamle myter lever ennå

Helge er utdannet høgskolekandidat i akvakultur og har jobbet i 12-13 år som kvalitetsleder i Grieg Seafood. I 12 år før det var han daglig leder og driftsleder i mindre oppdrettsselskaper. Nå har han ansvar for kvalitetsarbeidet i samtlige avdelinger fra stamfisk, settefisk, matfisk og slakteri. Totalt er det 2 settefisk- og 12 sjøanlegg. Her gjelder ulike lover, og kontrollinstansene er forskjellige.

Mange tror at oppdrettsnæringa suser av gårde på eget initiativ. Det er en seiglivet myte. Jeg tror ikke folk flest er klar over alle kravene til dokumentasjon og antall lover og forskrifter vi forholder oss til. I tillegg er vi sertifisert i ulike standarder, som alle krever dokumentasjon av matsikkerhet, miljø og bærekraft, dyrevelferd og arbeidsforhold i bedriften.

Må være et ordensmenneske

Systemer og planer, skjema og rutiner – her stilles det krav til struktur og systematikk. Du må være litt av et ordensmenneske?

Det kan du spørre kona mi om. Ikke sikkert hun vil være enig i den beskrivelsen.

Rekreasjon i naturen

Helge har lang pendlervei til jobb, fra boligen ytterst i Haradangerfjorden. Her bor han sammen med kona og yngste sønnen som er lærling på et bilverksted. De bor tett på naturen og turer i fjell og mark er god rekreasjon.

Vi padler også kajakk til alle årstider. I kajakken kommer du tett på naturen, det finnes knapt en bedre aktivitet.

Relaterte saker