Finnmark

Linn Anita tar «fingeravtrykket» til laksen før utsett i sjø. Slik kan all laksen vår spores tilbake til oss.

Tenk at et lite fiskeskjell kan fortelle oss hvor laksen kommer fra. Dypt konsentrert og med stø hånd tar Linn Anita skjellprøver av fisken på smoltanlegget Adamselv i Lebesby kommune.

Linn Anita Åsheim Nilssen (31) arbeider som avdelingsansvarlig på postsmolt. Hun begynte i Grieg Seafood i 2015 som røkter og har med tiden fått og tatt flere ansvarsfulle oppgaver.

En av dem er å ta skjellprøver av laks i hver fiskegruppe. Dersom laksen mot formodning skulle rømme fra merdene, vil all fisken kunne spores tilbake til Grieg Seafood Finnmark. Det er et viktig tiltakt for å ansvarliggjøre oppdretter ved en rømming.

— Jeg kjenner på at det er et stort ansvar, men jeg liker kontroll, system og rutiner, så dette passer perfekt, sier Linn Anita mens hun og en kollega kopler slanger før dagens utsendelse av smolt. Brønnbåten ankommer i løpet av dagen, og de siste forberedelser skjer her ute på kaia. Frostrøyken ligger over sjøen og vinden biter friskt i kinnene på arbeidslaget som jobber utendørs.

Ja, vi har varierte arbeidsoppgaver, ler hun.

I bitende kulde klargjør Linn Anta slangene som skal bringe smolten ut til brønnbåten og et videre liv i sjøen.

Avansert teknologi

Og det er nettopp allsidighet som kreves av Linn Anita og hennes kolleger. På den ene siden har de ansvar for den levende fisken som skal ha stell og mat for å vokse og trives. Veien fra rogn til settefisken forlater anlegget for et liv i sjøen, planlegges i minste detalj og det følger prosedyrer og spesielle arbeidsoppgaver med på veien. I den andre enden er smoltanlegget et høyteknologisk produksjonsanlegg som krever kompetanse på utstyr og prosesser som også er viktig for fiskens velferd og trivsel. Rennende vann og pumper som jobber, er lyden av smoltanlegget.

Det er resirkuleringsanlegget vi hører. Vi gjenbruker mesteparten av vannet vi bruker her, og prosessen styres av avansert teknologi. Gjennom trening og erfaring tilegner man seg kunnskapen som trengs for å forstå resirkuleringsanlegget og de andre tekniske installasjonene.

Bygger nytt hus

Linn Anita skulle bli frisør. Veien fra videregående skole i Alta hvor hun kommer fra, til mann og barn og jobb i Lebesby, er en reise i tilfeldigheter. Både Linn Anita og mannen Jørgen jobber med fisk. Lebesby er hjemplassen til Jørgen og her har han investert i egen fiskebåt. Familien hans er også eiere og drivere av bygdas samlingsplass og nærbutikk Bøgeberg Landhandel. Det bor om lag 85 mennesker i bygda, og det er mange år siden det ble reist et nytt bolighus her.

Å ha en trygg og sikker arbeidsplass betyr alt for å kunne investere i nytt hus her i Lebesby.

Linn Anita

I stedet for å gå løs på et oppussingsprosjekt av et gammelt hus, satser vi på nybygg. Kommunen bidrar også til nybygging, så alle som bygger nytt kan søke om tilskudd fra kommunen. Vi har gode jobber og hele familien trives godt her, forteller Linn Anita.

Sommeren 2021 håper hun at familien kan flytte inn i nybygget som ligger fint plassert oppe i en bakke med utsikt over bygda og sjøen.

Jeg ser aller mest fram til å få et stort og romslig kjøkken, drømmer hun.

Hovedbilde: Skjellprøvene som Linn Anita tar ut, er som et fingeravtrykk. På den måten kan vi spore laksen til vårt anlegg om det skulle oppstå situasjoner med rømming.

Relaterte artikler