Finnmark

Årvåken omsorg på laksens barselavdeling

Kamala Shrestha er ikke i tvil om at hun gjorde et dristig, med godt valg drevet av ungdommelig eventyrlyst, da hun flyttet til Lebesby i 2008.

-Skånsomt og forsiktig skal vi lede 250 .000 fisk gjennom vaksinasjonsbadet, forklarer Kamala Shrestha (38). Kamala forklarer høyt og tydelig for å overdøve lyden av maskiner som pumper vann. Fire-fem gram stor yngel passerer vaksinasjonsbadet mens Kamala årvåkent følger med. I løpet av fem-seks timer har yngelen mottatt sin første vaksine på veien mot en oppvekst i havet.

-Alt vi gjør med fisken fra rogn til smolt krever stor nøyaktighet, og det handler om skånsom behandling for å ta godt vare på fisken og sikre fiskens velferd. Vi er med i en viktig, men også sårbar del i laksens liv, og vi pleier å si at vi arbeider ved laksens føde- og barselavdeling.

Kamala instruerer hvordan fisken blir vaksinert.

Ble med til Norge

Kamalas reise inn i havbruksnæringa starter i Kathmandu. Hun er oppvokst på landsbygda i Nepal, utdannet seg som lærer og arbeidet ved en skole i millionbyen Katmandu. Da en norsk familie, som jobbet i et prosjekt for å sikre kraftforsyning i Nepal, trengte au-pair, var Kamala klar for nye utfordringer. Da familien skulle flytte hjem igjen til Norge og Lebesby, fikk Kamala spørsmålet om hun ville bli med.

Planen var ett år

-Klart jeg ville. Jeg var veldig fornøyd med jobben som au-pair og fortsatte med det etter at vi flyttet hit. Jeg kom til Lebesby i 2008 og har bodd her siden.

Planen var å jobbe i den norske familien i ett år. Men Kamala trivdes godt, og trivselen økte i takt med at hun lærte seg språket. Hun fikk vikarjobb i en omsorgsbolig, mens jakten på fast jobb førte henne til Grieg Seafood og settefiskanlegget i Landersfjord.

Heldig med arbeidsplassen

-Det er en veldig populær arbeidsplass, og jeg var heldig som fikk jobb her. Jeg kunne selvsagt ingenting i starten, men de er gode på opplæring, sier Kamala som i løpet av et par år kunne avlegge fagbrev i akvateknikk.

-Vi lærer egentlig hver dag, ingen dager er helt like og arbeidsoppgavene er varierte. Jeg arbeider i alle avdelinger fra klekkeriet til avdelingen hvor vi starter fôringen av yngelen og senere smolten.

Kamala trives godt hos Grieg Seafood.

Jeg kommer egentlig fra en liten plass, men jeg måtte til storbyen for å få jobb. Livet i Norge kan ikke sammenlignes med livet i Nepal. Jeg lever rett og slett et bedre liv her!

Kamala Shrestha

Ankom det nye livet

Overgangen til tettstedet Lebesby med 800 innbyggere fra storbyen Katmandu, beskriver Kamala som en ankomst til det nye livet.

-Jeg kommer egentlig fra en liten plass, men jeg måtte til storbyen for å få jobb. Livet i Norge kan ikke sammenlignes med livet i Nepal. Jeg lever rett og slett et bedre liv her!

Det gode liv

Kamala har ingen flytteplaner. Hun og mannen skal fortsette å leve det gode liv i utkants-Norge med vakker natur, gode venner og flotte jobber.

-Jeg elsker jobben og kollegaene mine og jeg liker å gå turnus som gir meg muligheter til masse fritid.

-Når jeg har fri, tar jeg gjerne en tur til sjøen.
-Det åpne landskapet her nord er flott.

Relaterte saker