Finnmark

ASC og sertifiseringer

Uavhengige sertifiseringsordninger av tredjepart er viktig for at både lokalsamfunn og kunder skal være trygge på at vi driver på en ansvarlig måte. Vi er sertifisert i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC) og GLOBALG.A.P.

Aquaculture Stewardship Council

ASC-standarden ble grunnlagt i 2010 av Verdens Naturfond (WWF) og IDH Sustainable Trade Initiative. ASC standarden setter kriterier for ansvarlig oppdrett av sjømat og viser at vi drifter på en måte som reduserer den miljømessige påvirkningen, at vi tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for de ansatte. ASC-sertifisert laks er merket i butikken.

Vurderingskriteriene i standarden omhandler:

Biologisk mangfold: Krav om å minimere påvirkninger på det lokale økosystemet. For eksempel skal en konsekvensutredning for å beskytte fugler, sjøpattedyr og sensitive habitater utvikles og implementeres. Lusegrensen er også strengere.

Forurensning: Krav om å måle forskjellige vannparametere med jevne mellomrom. Nivåene må forbli innenfor angitte grenser. Kobberutslipp i vannet må minimeres og overvåkes.

Sykdommer: Krav om å minimere sykdomsutbrudd. En fiskehelseplan som beskriver hvordan god biosikkerhet skal oppnås, må implementeres på anlegget. Hvert anlegg må inspiseres av kvalifisert fiskehelsepersonell hver måned.

Fôr: Begrenset mulighet for bruk av villfisk som fôringrediens. En ny fôrstandard er under utvikling, og Grieg Seafood har bidratt i denne prosessen.

Sosialt: Krav om å følge prinsippene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Målet vårt er å ASC-sertifisere alle anleggene våre.

Grieg Seafood Finnmark

GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P Global Good Agricultural Practices setter kriterier for etterlevelse av regelverk, matvaresikkerhet, fiskevelferd, sporbarhet, arbeidernes helse og sikkerhet og vern av miljøet. Standarden gjelder for hele produksjonskjeden, fra stamfisk strykes og til fisken er i kassen på slakteriet. Standarden er i bruk på mer enn 30 arter av fisk, krepsdyr og skjell i mer enn 35 land. Den hjelper forbrukere å velge ut mat som er produsert med et større fokus på trygg og bærekraftig produksjon, og gir produsenter et fortrinn på markedet.

GLOBALG.A.P i Grieg Seafood Finnmark

Hele Grieg Seafood Finnmark er sertifisert i henhold til GLOBALG.A.P.

Relaterte artikler