Finnmark

ASC og sertifiseringer

Uavhengige sertifiseringsordninger av tredjepart er viktig for at både lokalsamfunn og kunder skal være trygge på at vi driver på en ansvarlig måte. Vi er sertifisert i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC) og GLOBALG.A.P.

Aquaculture Stewardship Council

ASC-standarden ble grunnlagt i 2010 av Verdens Naturfond (WWF) og IDH Sustainable Trade Initiative. ASC standarden setter kriterier for ansvarlig oppdrett av sjømat og viser at vi drifter på en måte som reduserer den miljømessige påvirkningen, at vi tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for de ansatte. ASC-sertifisert laks er merket i butikken.

Vurderingskriteriene i standarden omhandler:

Biologisk mangfold: Krav om å minimere påvirkninger på det lokale økosystemet. For eksempel skal en konsekvensutredning for å beskytte fugler, sjøpattedyr og sensitive habitater utvikles og implementeres. Lusegrensen er også strengere.

Forurensning: Krav om å måle forskjellige vannparametere med jevne mellomrom. Nivåene må forbli innenfor angitte grenser. Kobberutslipp i vannet må minimeres og overvåkes.

Sykdommer: Krav om å minimere sykdomsutbrudd. En fiskehelseplan som beskriver hvordan god biosikkerhet skal oppnås, må implementeres på anlegget. Hvert anlegg må inspiseres av kvalifisert fiskehelsepersonell hver måned.

Fôr: Begrenset mulighet for bruk av villfisk som fôringrediens. En ny fôrstandard er under utvikling, og Grieg Seafood har bidratt i denne prosessen.

Sosialt: Krav om å følge prinsippene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Målet vårt er å ASC-sertifisere alle anleggene våre.

Grieg Seafood Finnmark

ASC i Grieg Seafood Finnmark

Målet vårt er å ASC-sertifisere alle anleggene våre. Per nå er 17 av 18 anlegg ASC-sertifisert.

ASC-sertifiserte anlegg

Laholmen

Auskarnes

Davatluft

Tinnlandet

Vedbotn

Bergsnes​ ​

Sa​rnes

Mårsanjarga

Vinnalandet

Kleppenes

Kjøsen

Olaneset

Steinviknes

Storvik​

Vegglandet

Stangnes

Danielsnes

​ ​Under sertifisering

​Sluttrapport Jernøya 20G

Endelige rapporter etter produksjon

Sluttrapport Steinviknes 18G
Sluttrapport Olaneset 18G
Sluttrapport Auskarnes 18G
Sluttrapport Storvik 18G
Sluttrapport Kjøsen 18G
Sluttrapport Laholmen 18G
Sluttrapport Sarnes 18G
Sluttrapport Tinnlandet 17G
Sluttrapport Bergsnes V 17G
Sluttrapport Davatluft 17G
Sluttrapport Vedbotn 17G
Sluttrapport Kleppenes 17G
Sluttrapport Mårsanjarga 17G
Sluttrapport Vinnalandet 17G
Sluttrapport Hesten 15G
Sluttrapport Sarnes 16G​
Sluttrapport Vinnalandet 19G​
Sluttrapport Vannfjorden 19G Sluttrapport Kleppens 19G Sluttrapport Tinnlandet 19G

Sluttrapport Stangnes 19G

Sluttrapport Hesten 19G

Sluttrapport Mårsanjarga 19G

Sluttrapport Davatluft 19G

Sluttrapport Vedbotn 20G

Sluttrapport Sarnes 20G

Sluttrapport Laholmen 20G

Sluttrapport Steinviknes 20G

Sluttrapport Kjøsen 20G

Sluttrapport Storvik 20G

Sluttrapport Olaneset 20G

Sluttrapport Danielsnes 20G

Sluttrapport Tinnlandet 21G

Sluttrapport Vinnalandet 21G

Sluttrapport Mårsanjarga 21G

Sluttrapport Sarnes 22G

Sluttrapport Vedbotn 22G

Sluttrapport Vegglandet 21G

Sluttrapport Davatluft 21G

Sluttrapport Bergsnes 21G

Sluttrapport Laholmen 22G

Sluttrapport Stangnes 22G

Les strategien for parasittkontroll (IPM).

GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P Global Good Agricultural Practices setter kriterier for etterlevelse av regelverk, matvaresikkerhet, fiskevelferd, sporbarhet, arbeidernes helse og sikkerhet og vern av miljøet. Standarden gjelder for hele produksjonskjeden, fra stamfisk strykes og til fisken er i kassen på slakteriet. Standarden er i bruk på mer enn 30 arter av fisk, krepsdyr og skjell i mer enn 35 land. Den hjelper forbrukere å velge ut mat som er produsert med et større fokus på trygg og bærekraftig produksjon, og gir produsenter et fortrinn på markedet.

GLOBALG.A.P i Grieg Seafood Finnmark

Hele Grieg Seafood Finnmark er sertifisert i henhold til GLOBALG.A.P.

Relaterte artikler