Finnmark

Kan få norskopplæring på jobb

— Det er fantastisk at Grieg Seafood Finnmark ønsker å starte med norskopplæring på jobben, sier Inga Peciulyte som tidligere jobbet som kvalitetssjef hos en litauisk matvaregigant.

Inga Peciulyte (43) mener at å kunne norsk er viktig for å forstå og kunne utføre en god jobb.Hun jobber på slakteriet på Simanes og er en av 60 ansatte som slakter, pakker og eksporterer rund laks til 50 land i verden. Her er også mange deler av verden representert med ansatte fra 19 nasjonaliteter. Noen har kommet som flyktninger, de fleste som arbeidsinnvandrere. Felles for dem alle er at de synes norsk språk er vanskelig å lære, og det krever at man går på norskkurs og praktiserer språket.

Grieg Seafood har tatt initiativ sammen en tilbyder av språkopplæring, for om mulig å få på plass norskkurs på arbeidsplassen.

Ønsket er å kunne tilby 120 timer per ansatt i løpet av 2024, sier fabrikksjef Stine Torheim. Hun har søkt en eksisterende tilskuddsordning, og selve opplæringen vil skje på arbeidsplassen på Simanes i samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriften Aksis.I første omgang vil 14 kursdeltakerne få tre timer kurs i uka. De vil også kunne være knyttet opp mot Aksis med tanke på oppgaver og andre ukentlige samlinger.

Språk er viktig for god integrering. Felles språk skaper fellesskap, tilhørighet og godt arbeidsmiljø.

Fabrikksjef Stine Torheim
Fabrikksjef Stine Torheim

Viktig med et felles språk

Det blir lett slik at vi som snakker samme språk holder oss sammen i pausene på jobb. Fellesspråket engelsk, men ikke alle har lært engelske heller i sine hjemland, forteller Inga.

Å gå på norskkurs koster penger og mange av oss jobber mens kursene pågår. Derfor er det supert om det blir norskkurs på arbeidsplassen.

Betyr mye for arbeidsmiljøet

Stine Torheim har lenge vært opptatt av språkets betydning både for jobbutøvelse og arbeidsstokkens muligheter til å bli helt integrert i lokalsamfunnet.

Vi starter med norskkurs på jobb fordi språk og kommunikasjon er viktig for å kunne utføre de mange arbeidsoppgavene jobben krever både innen hygiene, helse, miljø og sikkerhet. Vi ser norskopplæring som en god investering i langsiktig arbeidskraft. Språk er viktig for god integrering, og et felles språk skaper fellesskap og tilhørighet. Vi vet at det å lære seg og praktisere norsk også får betydning for arbeidsmiljøet, sier hun.

Inga Peciulyte (43) mener at å kunne norsk er viktig for å forstå og kunne utføre en god jobb.

Kvalitetssjef i Litauen

Inga som kommer fra jobben som kvalitetssjef hos den litauiske matvareprodusenten Vichiunai, er fornøyd med å jobbe på slakteriet.

Jeg jobbet tidligere hos en matprodusent som produserte ulike og mange sluttprodukter. Her handler det om laks, og bare laks, som utgjør en stor forskjell. Dette er på mange måter en lettere jobb, den er bedre betalt og vi har gode forsikringer.

Og det var utsiktene til variert arbeid og bedre inntjening som lokket Inga nordover. Hun hadde to jobber i Litauen, likevel strakk ikke økonomien helt til.

Jeg har en datter som studerer i utlandet så jeg må tjene penger til hennes utdanning også.

Alta et godt valg

Inga har vært i Alta i snart ett år og har ingen umiddelbare planer om å flytte derfra. Hun liker byen og folkene, og var forberedt på at mørketida kunne være en utfordring når man ikke er vant.

Den har bare vært flott, da er det verre med månedene med midnattssol. Kroppen forstår rett og slett ikke de lyse nettene, når det nesten ikke er forskjell på natt og dag.

Å flytte til Alta alene var et spennende valg. Hun forlot huset sitt og foreldre i Litauen.

Dette ble et godt valg for meg, hva som skjer i framtida er det ikke lett å forutsi. Ingen vet eksakt hva livet byr på, så det er ingen vits å lage store planer.

Relaterte artikler