Finnmark

Barndommen i Smørfjord lærte driftsleder Per Kristian at utfordringer er til for å overvinnes

Med viljestyrke kan man oppnå hva man vil. Det er barnelærdom for Per Kristian som vokste opp med faren som forbilde. Han klarte det umulige, og jobbet som fisker, til tross for lammelser i bena.

-Han drog seg rundt på kjelken, vi gikk på ski. Vi løp i fjæra, han hoppet på krykkene. Bror min og jeg var mye sammen med pappa på turer på fjellet og i fiskebåten. Han har vært yrkesfisker hele sitt liv, og driftet alene fra sjarken sin i Smørfjord. Han har aldri hatt problemer med å ha polio, bare utfordringer. Og de lærte han oss var til for å overvinnes, forteller Per Kristian Andersen (39.

-Det er klart at dette har preget oss. Jeg lærte tidlig at med hjelp av viljestyrke og pågangsmot kan man oppnå hva man vil.

Asbjørn Andersen, far til Per Kristian, har lange tradisjoner som laksefisker i Porsangerfjorden.

Pågangsmot og viljestyrke

Og det var nettopp pågangsmotet som trolig ble veien inn i Grieg Seafood Finnmark for Per Kristian som i dag arbeider som driftsleder på Sarnes. Som ung strevde han med dysleksi og ser tilbake på skoleårene som krevende. Etter å ha jobbet ei tid på en snurrevadbåt, dukket annonsen om at, den gang Volden Group, søkte arbeidsfolk på lokaliteten Nyvoll utenfor Alta. Per Kristian ringte sjefen og fikk beskjed om å sende en søknad. Han fant det enklere å kjøre 20 mil tur retur for å presentere seg.

Original søknad

-Å skrive søknad er uaktuelt for meg, sa jeg, og innrømmet at jeg hadde lese- og skrivevansker.

-Jeg kommer heller bortover og jobber gratis noen dager, så får det være søknad nok fra min side.

Slik ble det. Han rakk knapt å komme seg hjem igjen etter prøvejobbinga, før han samme natt klokka fire fikk telefon om at han hadde fått jobben og måtte stille på arbeid klokka sju samme morgen. Per Kristian ler av episoden i dag og peker på at det er mange år siden, og at det var akutt mangel på folk.

-Jeg rakk fram til klokka sju, og siden har jeg vært i Grieg Seafood.

Godt ivaretatt som ansatt

I dag arbeider Per Kristian som driftsleder med ansvar for lokaliteten Sarnes i Nordkapp kommune. Her er det 1,2 millioner fisk i anlegget med ei snittvekt på 2,5 kilo. Grieg Seafood Finnmark får skryt av Per Kristian for å se potensialet i sine ansatte og legge til rette for opplæring, oppfølging og utvikling med kurs og utdanning. Mer skolegang var aldri høyt prioritert for Per Kristian, men interessen for å formalisere kunnskapen kom med jobben og arbeidsoppgavene. Han overvant raskt lese- og skrivevanskene og tok fagbrev i akvakultur i 2010. Da var også veien fra lokalitetsleder til driftsleder staket.

Per Kristian og teamet hans rydder jevnlig langs strandsonen i området.

Fisken er viktigst

Å jobbe på en lokalitet handler også om å bygge gode lag, fastholder han. De som jobber der, arbeider tett sammen. Det forventes at du ser arbeidsoppgavene, utfører daglige rutiner og dokumenterer det du gjør. Alt med ett mål: det beste for fisken.

-Jeg slutter aldri å være fascinert av oppdrett. Det handler om dyrehold og lagspill. Vi arbeider med levende individer med de samme rettigheter som andre husdyr. Vi produserer mat. Det gir alltid en god følelse å sende av gårde fisk til slakting, å vite at snart blir den til et godt måltid for noen.

Lokaliteten på Sarnes ligger ikke langt fra kommunesenteret Honningsvåg, så de ansatte her kan pendle hjem, i motsetning til mange andre lokaliteter hvor man bor på anlegget hele uka.

Fra flåta kontrolleres fôring og Per Kristian kan overvåke fisken ved hjelp av kameraer.

Hytta er livet

-Vi blir likevel som en familie, som jobber tett på hverandre med stort ansvar, sier Per Kristian som har jobbet som pendler tidligere, men som er glad for at han hver dag kan dra hjem til sin egentlige familie med kone og to sønner.

Lange arbeidsdager til tross, helgene er familietid. Favorittaktiviteten er hyttelivet i Russelvdalen. Det er velvære for alle, forteller han og ser fram til en sommer med grilling, bading og etter hvert bærplukking.

-Og selvsagt fiske etter laks!

Hovedbildet: Alltid et smil på lur når du møter Per Kristian ute på anlegget.

Relaterte artikler