Rogaland

Sertifiseringer

Uavhengige sertifiseringsordninger av tredjepart er viktig for at både lokalsamfunn og kunder skal være trygge på at vi driver på ansvarlig måte. Vi er GLOBALG.A.P.-sertifisert og skal fremover sertifisere anleggene våre i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC)-standarden.

GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P Global Good Agricultural Practices​ er en standard for både landbruk og havbruk. Sertifiseringen setter krav til mattrygghet, dyrevelferd, bærekraft, arbeidsrettigheter og sporbarhet.


GLOBALG.A.P i Grieg Seafood Rogaland

Grieg Seafood Rogaland er sertifisert i henhold til GLOBALG.A.P på alle anleggene.

Aquaculture Stewardship Council

ASC-standarden ble grunnlagt i 2010 av Verdens Naturfond (WWF) og IDH Sustainable Trade Initiative. ASC fremmer ansvarlig oppdrettet sjømat gjennom sin sertifiseringsordning. ASC-sertifisert laks er et ansvarlig valg som hjelper forbrukeren til å støtte produsenter som tar vare på miljøet og støtter sine lokalsamfunn.

Vurderingskriteriene i standarden omhandler:

Biologisk mangfold: Krav om å minimere påvirkninger på det lokale økosystemet. For eksempel skal en konsekvensutredning for å beskytte fugler, sjøpattedyr og sensitive habitater utvikles og implementeres.

Forurensning: Krav om å måle forskjellige vannparametere (fosfor, oksygenivåer osv) med jevne mellomrom. Nivåene må forbli innenfor angitte grenser. Kobberutslipp i vannet må minimeres og overvåkes.

Sykdommer: Krav om å minimere sykdomsutbrudd. En fiskehelseplan som beskriver hvordan god biosikkerhet skal oppnås, må implementeres på anlegget. Overlevelsen må være høy.

Fôr: Begrenset mulighet for bruk av villfisk som fôringrediens. En ny fôrstandard er under utvikling, og Grieg Seafood har bidratt i denne prosessen.

Sosialt: Krav om å følge prinsippene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).


ASC i Grieg Seafood Rogaland

Målet vårt er å ASC-sertifisere oppdrettsanleggene våre før 2023. Dersom et anlegg av ulike grunner ikke kan sertifiseres, skal de overholde alle kravene som det er mulig for anlegget å følge.

Anlegg som er sertifisert

​​Hestholmen SS22

Tallaksholmen SF21

Låderskjera​ ​ ​SS22 ​

Nordheimsøyna SF22

Dyrholmen SF22

Store Teistholmen Ø SS23​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Les strategien for parasittkontrol (IPM - Integrated Pest Management)

Relaterte artikler