Rogaland

Vi har nulltoleranse for rømming

Det er vårt ansvar å hindre genetisk innblanding mellom oppdrettslaks og villaks.

Å drive oppdrett i nærhet til viktige lakseelver innebærer et stort ansvar. Rømt laks kan gå opp i elvene og blande seg med villaksen.

Strenge krav fra myndighetene gjennom lover og forskrifter, teknologisk utstyr, mer overvåkning og kvalitetsrutiner på anleggene, gjør at vi ikke har hatt rømming fra våre anlegg på over ti år.

Bedre utstyr, dyktige ansatte

Vi forhindrer rømming gjennom målrettet og systematisk opplæring av de ansatte. I tillegg til høy teknisk standard på utstyr som nøter, tau, løfteanordninger og servicefartøy, er gode rutiner for arbeidet på og ved merdene, avgjørende. Egne planer for risikovurderinger av ulike operasjoner ved og rundt merdene, reduserer også faren for uhell og rømming.

Vi har faste inspeksjoner før og etter dårlig vær, og vi mener det er viktig med jevnlige oppdateringer for våre ansatte med fagkurs på rutiner for å unngå rømming. Ved vår operasjonssentral har vi også videoovervåking av våre anlegg, og sjekker daglig kritiske områder hvor fare for rømming kan oppstå.

Rømming i Rogaland

Det er mange år siden vi sist hadde en rømming i Grieg Seafood Rogaland. Alle tiltakene vi har er viktige for å minimere risikoen for at det skal skje.

Relaterte artikler