Rogaland

Her har tre av fem ansatte samme navn

–Velkommen til Fredrik-flåta, sier Fredrik Helland. Vi er på lokaliteten Dyrholmen i Nedstrandsfjorden, men her har lokaliteten fått et midlertidig nytt navn. Her er nemlig Fredrik-ene i flertall.

For tre av fem ansatte lyder navnet Fredrik.

–Det er litt av et sammentreff, nesten et kriterium for å få jobbe her, spøker Helland. Han er driftstekniker om bord og er den med lengst fartstid på Dyrholmen, sammen med driftsleder Thomas Fjelde.

Selvsagt ble det lille-Fredrik og store-Fredrik. Og av og til må de tiltales med etternavn.

Erfaring fra oljebransjen

32-åringen kommer fra oljebransjen, men pendlerjobbinga ble mindre attraktiv når han fikk kjæreste og etter hvert barn. I åtte år jobbet han med riving og demontering av gamle oljeplattformer og installasjoner, før han fikk teknikerjobb i Grieg Seafood.

–Jeg liker meg veldig godt. Vi går skift her også, men det kan ikke sammenlignes med turnusen jeg tidligere hadde. Det er også fantastisk å jobbe ute i frisk luft i all slags vær til alle årstider, sier Helland.

Sem Eide er siste tilsatte på Dyrholmen. Her drilles rutiner sammen driftsleder Thomas Fjelde.

Krever kontroll

Erfaringene fra oljenæringa er overførbare til jobben han har i dag. Fokus på sikkerhet, rutiner, prosedyrer og kontroll er på mange måter like, selv om både teknologi og varen de produserer er ulik.

–Det kreves at vi har kontroll til enhver tid, som igjen betyr gode rutiner for alle gjøremål.

Fredrik Helland og Fredrik Eie Larsen er ute på inspeksjonsrunde på oppdrettsringene. Her sjekker de tau og sikringer. De kikker i merda og har erfaring i å tolke fiskens oppførsel, som igjen sier noe om form og helse.

–Vi har instrumenter som driver miljøovervåkning, vi sjekker saltinnhold og oksygeninnhold i sjøen og vi tar vannprøver. Likevel er det mye viktig informasjon vi får ved å gå på ringene og observere og følge med.

Fredrik`ene på Dyrholmen. Her har tre av fem ansatte samme navn - Fredrik Helland (f.v), Fredrik Eie Larsen og Fredrik Harestad.

Passer på 600.000 lakser

600.000 lakser med ei vekt på om lag 3,7 kilo svømmer rundt i merdene på Dyrholmen. Disse når slaktevekt i februar 2022. I mens er det Fredrik 1,2 og 3, Thomas og Sem sitt ansvar at fisken har de mest optimale oppvekstvilkår og godt stell. Aller viktigst er det å sikre at fisken får nok mat.

Relaterte saker