Finnmark

Til alle fiskere i Altaelva og Repparfjordelva!

I samarbeid med ALI og Vest-Finnmark Jeger- og fiskeforening ønsker vi å samle inn så mange skjellprøver som mulig, slik at vi får mest mulig informasjon om laksen som fanges i elvene.

ALI og Vest Finnmark Jeger- og Fiskeforening oppfordrer alle fiskere til å ta skjellprøver av laks som fiskes i elvene fra oppstart 1. juni. På denne måten får vi viktig informasjon om fisken, og vi kan skille på vill- og oppdrettet fisk. i tillegg kan du vinne flotte premier!

Fremgangsmåte: Tørk slimet av fisken. Skrap ca 30 skjell av avlivet fisk med kniv. Unngå å skjære av skinnet. Legg skjellene i skjellkonvolutten. Se for øvrig baksiden av skjellkonvolutten.

NB! Ikke pakk inn prøven i plast!

Premiering Altaelva:

  • Et fiskedøgn i Nedre Sierra. Deles ut i 2025
  • Fluefiskeutstyr til en verdi av 20 000 kroner
  • Gavekort på 3 000 kroner - trekkes ut for juni, juli og august

Premiering Repparfjordelva:

  • Fluefiskeutstyr til en verdi av 20 000 kroner
  • Gavekort på 3 000 kroner - trekkes ut for juni, juli og august

Hvor finner du skjellkonvolutter og hvor skal du levere dem?

Altaelva: Alle som har kjøpt fiskekort i Altaelva vil få tilsendt informasjon og skjellkonvolutter per post. Ved behov kan flere konvolutter hentes hos ALI og på Canyon Jakt & Fiske på Elvebakken.
Levering av skjellprøver i konvolutt gjøres så snart som mulig, i egen kasse på yttersiden av bygget til ALI i Øvre Alta. Kontaktperson Alta: Roger Pedersen, roger.pedersen@griegseafood.com

Repperfjordelva: Konvolutter er tilgjengelig på Jeger- og fiskeforeningens fiskehytter, Kleven Jakt & Fiske og Arctic Products på Skaidi.
Levering av konvolutter gjøres så snart som mulig i egen kasse på Arctic Products Skaidi eller ved fiskehytta i Knottheim.
Kontaktperson Hammerfest: Torgeir Nilsen, torgeir.nilsen@cermaq.com

Fortløpende tilbakemelding på sms - NB! Husk å registrere mobilnummer!

Her ser dere et eksempel på en ferdigutfylt skjellprøve og en tilbakemelding på sms fra NINA.

Dersom du ønsker informasjon om fisken må du godkjenne at mobilnummeret ditt registreres i NINAs database. Når NINA har mottatt skjellprøven får du rask tilbakemelding på SMS med informasjon om fisken, og om det er villfisk eller ikke.

Skitt fiske!

Altaelva er verdens beste villakselv. Vi som driver med oppdrett av laks i Altafjorden har ansvar for å unngå å påvirke villaksen i Altaelva. Det jobber vi med hver eneste dag.

Les mer om vårt arbeid her.

Relaterte artikler: