Finnmark

Sirkulærøkonomi i Loppa: mindre plast skaper lokale arbeidsplasser i Øksfjord

Grieg Seafood Finnmark tar grep om egen bruk av plast og velger mer miljøvennlige løsninger. Satsingen skaper også, på sikt, nye arbeidsplasser hos Brisk Safety i Øksfjord.

Vi har alle hørt at utfordringer kan føre til nye muligheter. Det er i korte trekk historien om samarbeidet mellom Grieg Seafood Finnmark, Bellona og Brisk Safety og nå nystartede Brisk Aqua Service.


Et lite industrieventyr

-Vedlikehold og gjenvinning av plastproduktene i oppdrettsnæringa har blitt en spennende utfordring for oss, og uten Grieg Seafoods store ambisjoner og egne krav om å etterlate seg minst mulig miljøavtrykk, hadde aldri dette skjedd, sier daglig leder Truls Malm i Brisk Aqua Service. Han er gründer og oppfinner av flere produkter for oppdrettsnæringen. Et helt spesielt luseskjørt, og et V-skjul for rensefisk, samt en kunstig tareskog/miljøtare også for rensefisk, er alle produkter som erstatter plast med resirkulerbar PVC. De avgir heller ikke microplast. Produktene er patenterte og produseres i samarbeid med blant andre Protan. Andre miljøforurensende bestanddeler som tau og bly er også byttet ut med miljøvennlige og resirkulerbare materialer.

Her kommer nybygget på 1000 kvadratmeter i Øksfjord som skal drive service, vedlikehold og resirkulering av gamle plastprodukter. Grieg Seafoods egne krav om å redusere sitt miljøavtrykk skaper også åtte til ti nye arbeidsplasser.

“Vi skal analysere vår aktivitet for å se hvordan vi kan trygge og forbedre bruken av plast i vår bedrift. Vi produserer trygg mat i dag og skal fortsatt gjøre det om 100 år, derfor tar vi vårt ansvar for havmiljøet.”

ANDREAS KVAME, KONSERNSJEF

Sirkulær håndtering av plast

Det startet med et partnerskap mellom Grieg Seafood og Bellona for to år siden. Sammen skulle de kartlegge oppdrettsnæringens plastbruk og eventuelle lekkasjer til miljøet. Målet er en helhetlig og sirkulær håndtering av plast, uten forsøpling og plast på avveie.

-Vi skal analysere vår aktivitet for å se hvordan vi kan trygge og forbedre bruken av plast i vår bedrift. Vi produserer trygg mat i dag og skal fortsatt gjøre det om 100 år, derfor tar vi vårt ansvar for havmiljøet, sier konsernsjef Andreas Kvame.


Skaper nye arbeidsplasser

Resultatene av gjennomgangen er at det i disse dager reiser seg et 1000 kvadratmeter stort bygg til 8 millioner kroner på industriområdet Vassdalen i Øksfjord. På sikt blir det skapt seks til ti nye arbeidsplasser her, og hit skal luseskjørtene og den kunstige tareskogen inn til jevnlig rengjøring og vedlikehold. Herfra skal også utdatert plastmateriale sorteres, tas vare på og sendes til gjenvinning. Det er Brisk Aqua Service som bygger, etter å ha inngått en treårig driftsavtale med Grieg Seafood.


Avfall blir ny ressurs

-Utstyret lages i PVC som har tre ganger så lang levetid som plasten vi erstatter. Gevinsten er stor fordi den også reduserer bruken av tauverk av plast. Bare i Finnmark snakker vi om 33.000 meter tau. For å holde den kunstige tareskogen stille i sjøen har vi byttet ut blyloddene med larvikittstein, noe som gir en besparelse på totalt 21 tonn bly. Når vi i tillegg skal rengjøre utstyret jevnlig øker vi levetiden, som i seg selv er et miljøtiltak. Når levetiden er over sørger vi for å returnere dette til gjenbruk andre steder. Det som før var avfall blir en ny ressurs til for eksempel takbelegg, tepper, olje osv. sier Malm.

Produktutvikler og daglig leder Truls Malm i Brisk Aqua Service startet med et sømverksted som drev med industrisøm for brannvesen og Røde Kors. Et flerårig samarbeid med Grieg Seafood har skapt et lite industrieventyr med havmiljøet i fokus.

Miljøbevisste forbrukere

Regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen i Grieg Seafood Finnmark ser bare gevinster med ordningen.

-Det er ikke økonomiske motiver som ligger bak. Vår gevinst er at vi er med å forbedre miljøet. Som er svært viktig i nærmiljøet hvor vi driver matproduksjon. Vi bytter nå ut plastbaserte produkter i stor stil, og serviceavtalen med Brisk i Øksfjord reduserer også utslippene fra de mange trailertransportene vi hadde med lang transport av utstyr til vedlikehold eller destruksjon, sier Nikolaisen.

-Tiltakene er også viktige overfor miljøbevisste forbrukere som påvirker havbruksnæringen til å ta en sterkere posisjon for miljøet.


Flere følger på

Griegs vellykkede satsing gir allerede ringvirkninger i nord, da også Norway Royal Salmon bytter ut den gamle tareskogen med den PVC-baserte og blir med i ordningen. Også Griegs avdeling i Rogaland ruller nå ut en tilsvarende satsing.

Norske havbruksanlegg bruker opptil 200.000 tonn plast, som igjen blir til cirka 30.000 tonn plastavfall årlig. Når Grieg nå bytter ut sine kunstige tareskoger i plast med denne mer miljøvennlige varianten i PVC, reduserer de sitt årlige plastforbruk. I tillegg er 21 tonn miljøskadelige bly erstattet med larvikittstein, som også gjenbrukes når levetiden for den kunstige taren er over.

Siste nytt