Rogaland

Forsker på kosten til stamfisken

I de kommende seks årene skal Grieg Seafood Rogaland forske på sammenhengen mellom kosten til stamfisk av laks og betydning for avkommenes videre liv.

Stamfisken er foreldrene til framtidige generasjoner med nye lakser. Man har per i dag lite forskning eller dokumentasjon på hva som er den optimale næringssammensetningen i kosten til stamfisk av laks.

– Dette er det største fôrforsøket som er gjort på stamfisk noen gang. Målet er å avdekke sammenhengen mellom stamfiskens ernæring, gyteresultat og avkommenes ytelse og helse. Forskning på andre arter viser at et godt kosthold og god ernæringsstatus på stamfisk før gyting har stor betydning for avkommene, så vi forventer å finne en slik sammenheng også for laksen, sier produksjonssjef Bjarne Aarhus i Grieg Seafood Rogaland avdeling Erfjord Stamfisk.


Hver fjerde laks er fra Grieg Seafood Rogaland

Fra Erfjord har Aarhus og de 9 ansatte levert rundt 20 prosent av all lakserogn i Norge siden 2000 tallet. Det vil si at hver femte laks i Norge er avhengig av avlsarbeidet som gjøres i Grieg Seafood Rogaland. Her handler det virkelig om arv og miljø, om genetikk, familier, linjer og hvordan dette påvirker lakseavkommenes videre liv. Som i alt annet avlsarbeid, jobber forskere og næring kontinuerlig for å finne egenskaper som til sammen skaper den mest robuste laksen.

Forskning på andre arter viser at et godt kosthold og god ernæringsstatus på stamfisk før gyting har stor betydning for avkommene, så vi forventer å finne en slik sammenheng også for laksen.

Bjarne Aarhus

Skifter genetisk materiale og bygger ny stamfiskavdeling

Grieg Seafood Rogaland avd Erfjord Stamfisk har drevet kontinuerlig forskning- og utviklingsarbeid på stamfisk og rogn helt siden oppstarten i 1987. Avdelingen har vært både avlstasjon og oppformeringsstasjon på genetikk og har levert 70 prosent av eggene til eksterne kunder. Siden 2001 har Grieg Seafood Rogaland produsert på SalmoBreed genetikk. Nå er ny avtale med Aquagen på plass og de neste årene vil Grieg Seafood Rogaland produsere stamfisk og rogn til næringen på genetikk av AquaGen-stammen.

Vi ser frem til samarbeid med verdens største genetikkleverandør på laks, sier Aarhus.

Han presenterer også planene for den nye stamfiskavdelingen i Erfjord som er under bygging og skal stå klar til første AquaGen stamfisk våren 2021.


Hovedpersonen er stamfisken

Nylig fikk Grieg Seafood Rogaland fornyet en forsknings- og utviklingstillatelse med fôringsprosjektet de nå skal i gang med sammen fôrprodusent Skretting og forskningspartnerne Skretting Aquaculture Research Centre og matforskningsinstituttet Nofima.

Nå skal vi teste ut ulike dietter for å se hvordan disse påvirker vekst, overlevelse, velferd og kvalitet på stamfisken, på rogn, settefisk, smolt og matfisk.

Bjarne Aarhus
Fra venstre mot høyre: Produksjonssjef Bjarne Aarhus, tekniker Johan Haugsland og driftssjef Terje Bremnes, i Grieg Seafood Rogaland avdeling Erfjord Stamfisk, jobber med utvidelser på anlegget.

Påvirker avkommene

– Stamfiskens ernæring er kritisk for å kunne produsere egg og yngel av høy kvalitet. Samtidig er det veldig lite kunnskap om stamfiskens behov for næringsstoffer og hvordan dette påvirker, ikke bare stamfisken selv, men også avkommene. Nå skal vi teste ut ulike dietter for å se hvordan disse påvirker vekst, overlevelse, velferd og kvalitet på stamfisken, på rogn, settefisk, smolt og matfisk, forklarer Aarhus.


Seks års forskning

Han og resten av forskningsteamet står nå på startstreken for et seksårig løp med grundig og metodisk arbeid. Fôringsforsøkene gjennomføres på stamfiskanleggene i Hylsfjorden. Her vil bestemte merder stamfisk få vanlig fôr, mens stamfisk i andre merder får et testfôr som er lagd for å dekke stamfiskens og avkommets ekstra behov for næringsstoffer. Fisken blir tett fulgt opp og skal måles og testes og tas prøver av, før den er stor nok til å gyte og føre arveegenskapene sine videre til neste generasjoner.

Prosjektet vil tilføre ny kunnskap om ernæringsbehovet til stamfisken. Overordnet handler det også om å forbedre fiskens velferd og helse, både hos stamfisken som er alle laksers foreldre, og til avkommene deres.

Dette er virkelig spennende. Og krevende. Her har vi med enkeltindivider å gjøre. Laksen preges av mange ytre påvirkninger som vær og vind, temperaturer og fôring, i tillegg til de genetiske utvalg som blir tatt i Erfjord.

Bjarne Aarhus

Genetikken styrer 30 prosent

Dette er virkelig spennende. Og krevende. Her har vi med enkeltindivider å gjøre. I strykeprosessen er stamfiskene enkeltfisk med dna-prøver og individuelle QTL-er i tillegg til informasjonen fra alle de 300 forskjellige laksefamiliene vi har hvert år. Vi satser stort på å forstå og dokumentere laksens genetikk. Samtidig må vi også huske på at genetikken styrer 30 prosent av veien fra rogn til slakteferdig matfisk, avslutter Aarhus.

Laksen preges av mange ytre påvirkninger som vær og vind, temperaturer og fôring, i tillegg til de genetiske utvalg som blir tatt i Erfjord.

Siste nytt