Finnmark

Grieg støtter WWFs arbeid mot plast i havet

Grieg Foundation donerer 12 millioner kroner til WWFs arbeid mot plastavfall i filippinske havnebyer. Donasjonen vil bidra til å redusere plastavfall i tre havnebyer med 50% innen 2023.

Grieg Foundation har inngått et partnerskap med WWF for å gjennomføre et plastprosjekt i filippinske havner.


Ingen plast i naturen innen 2030

Fem land, inkludert Filippinene, er ansvarlige for omtrent 60 prosent av alt plastavfall i havet. Dette skyldes høy bruk av engangsplast, mangel på avhendingsanlegg og dårlig utviklede avfallshåndteringssystemer. Med støtte fra Grieg Foundation vil WWF gjennomføre et treårig initiativ på Filippinene. Hovedmålet er å redusere plastavfall i havnebyene med 50% innen 2023. Det langsiktige målet er ingen plast i naturen eller havet innen 2030. Støtten fra Grieg Foundation utgjør totalt 12 millioner kroner over tre år.

En rekke tiltak

Prosjektet skal utvikle nye og innovative avfallshåndteringssystemer for havner, og i samarbeid med nasjonale myndigheter og lokalt næringsliv finne nye løsninger. Målet er at løsningene også kan brukes i andre havnebyer. Sammen med de lokale havnemyndighetene og avfallsselskapene vil WWF gjennomføre en omfattende kartlegging av alle aspekter knyttet til plastutfordringen. Alle selskaper og næringer med direkte innvirkning på lokal plastforurensning vil være involvert i prosjektet. Prosjektet skal også engasjere skoler og lokalsamfunnet.

Grieg Foundation er finansiert av utbytte betalt av selskaper i Grieg Gruppen. En stor del av finansieringen kommer fra Grieg Seafood. Les mer om Grieg Foundation her.

Grieg Seafood anerkjenner at havbruk kan være en kilde til plast i havet. Les mer om vårt arbeid med denne utfordringen her.

Siste nytt