Finnmark

Grieg Seafood støtter en norsk menneskerettslov for næringslivet

Grieg Seafood slutter seg til Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN) for å fremme en menneskerettighetslov for norske bedrifter.

Flere land har allerede innført lover som regulerer næringslivets ansvar for menneskerettigheter og miljø. I Norge har Etikkinformasjonsutvalget lagt frem et lovforslag som langt på vei ivaretar behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet. KAN jobber for at lovforslaget resulterer i en best mulig lov.

—Oppdrettsnæringen er Norges nest største eksportindustri, og vi har et ansvar for å fremme ansvarlig praksis overfor mennesker og miljø i våre globale verdikjeder, sier konsernsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame.

—En menneskerettighetslov vil øke fokuset på og løfte dette arbeidet i hele bransjen.

Grieg Seafood jobber med å implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. En menneskerettighetslov vil skape like konkurransevilkår når det gjelder disse spørsmålene i hele laksenæringen.


KAN ber om en menneskerettighetslov for næringslivet som

  • Forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) gjennom:
  • En offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.
  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø.
  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger.
  • Å ha prosedyrer for oppreisning.
  • Forutsetter så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak.
  • Inneholder hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.
  • Forplikter norske myndigheter til å tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet.

Les mer om Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv her.

Les mer om hvordan Grieg Seafood jobber med menneskerettigheter her.

Siste nytt