Finnmark

Oppdatering om lekkasje på slakteri i Alta

Tidligere i dag ble det kjent at det har vært en lekkasje på Grieg Seafood Finnmarks slakteri på Simanes i Alta, der 15 000 liter med klor har lekket ut i fjorden.

Lekkasjen har ikke ført til fare for ansatte eller andre mennesker, hverken på land eller i sjø.

Dessverre er 96 000 lakseindivider, som var i ventemerdene på slakteriet, døde. Det tilsvarer ca 430 tonn.

Vi har ennå ikke fullstendig oversikt over hvordan lekkasjen har påvirket miljøet i fjorden. Grieg Seafood Finnmark har engasjert Akvaplan Niva til å gjøre en uavhengig undersøkelse av miljøpåvirkningen, blant annet gjennom bunnprøver rundt slakteriet. Klor fortynnes raskt og brytes raskt ned i vann, og ut fra det vi vet i dag vil lekkasjen ha hatt en kortvarig, akutt effekt på organismer som var rundt slakteriet da hendelsen skjedde. Miljøundersøkelsen, som er ventet å ta noen dager, vil gi endelig svar.

Grieg Seafood Finnmark jobber med å rydde opp i ventemerdene. Slakteriets ensilasjesystem og ensilasjebåter vil ta hånd om den døde fisken, som overvåkes kontinuerlig. Det er ventet at oppryddingen vil ta noen dager.

Grieg Seafood Finnmark avventer politiets undersøkelser av hendelsesforløpet som førte til lekkasjen.

Grieg Seafood Finnmark samarbeider med alle myndigheter i saken.

–Dette er veldig leit. Nå fokuserer vi først og fremst på oppryddingen. Vi skal snu alle steiner og få alle fakta på bordet slik at dette ikke skjer igjen, sier fabrikksjef på Simanes, Stine Torheim.

I normal drift brukes klor til å desinfisere prosesseringsvannet på slakteriet, i henhold til Mattilsynet og miljømyndighetenes regelverk.

Økonomiske konsekvenser er ikke avklart. Fisken er forsikret.

Grieg Seafood Finnmark vil komme ut med mer informasjon når det foreligger.