Finnmark

Nytt plastinitiativ skal få tau fra havbruk inn i lukket kretsløp

Plastprodukter i industrien må i større grad lages av resirkulert plast heller enn ny olje. Nå går havbruksselskapet Grieg Seafood Finnmark og deres tauleverandører, Brisk Safety, Selstad og Quantafuel, sammen for å få oppdrettstau til å resirkuleres igjen og igjen i et eget kretsløp.

– Tau utgjør en stor andel av den marine plastforsøplingen langs kysten vår. Maritime næringer må ta ansvar slik at plasten ikke havner i naturen. Viktige tiltak er å sørge for at plasten blir gjenvunnet, samt sikre god sortering slik at den kan brukes igjen og igjen. Dessverre er det slik i dag at for mye plast går til forbrenning, samtidig som det er billigere og enklere å utvinne ny plast fra olje. Derfor er det gledelig å se et slikt initiativ, hvor disse bedriftene tar grep for å resirkulere tauverk som igjen kan benyttes i egen drift, sier Kari Torp, seniorrådgiver havbruk i Bellona.

Nå går en rekke selskaper i hele verdikjeden til havbruks-tau sammen om å øke graden av resirkulert plast i dette tauet. Grieg Seafood Finnmark, Brisk Safety, Selstad og Quantafuel skal få gammelt tau til å bli nytt tau i et lukket kretsløp, der minst mulig ny plast innblandes.

Brisk Safety og Grieg Seafood har nettopp skrevet under avtalen om miljøtauet. Brisk Safety ved Truls H. Malm, Brisk Safety og Grieg Seafood ved regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen.

Fra ny til resirkulert plast

Grieg Seafood Finnmark har i flere år ført plastregnskap og jobbet med å resirkulere plast fra sin produksjon.

– Vi har jobbet med å skille ulike plastredskaper fra hverandre i gjenvinningen, for at det skal bli lettere å bevare kvaliteten til plasten og gjenbruke den til nye produkter. Neste steg er å bruke mer gjenvunnet plast i utstyret vi kjøper inn. Å resirkulere tau igjen og igjen i et kretsløp blir en pilot for oss. Det blir spennende å se hvor høy resirkuleringsgrad vi får til, sier Vidar Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Tauet fra Selstad er også sterkere, vil avgi mindre mikroplast og vil vare lenger enn tauet som vanligvis brukes i norsk industri. Økt varighet på produktene er en annen viktig del av fremtidens sirkulærøkonomi.

– I tillegg vil vi ha en egen fargekode og merke i våre tau, slik at dersom tau fra oppdrettsanleggene våre mot formodning skulle komme på avveie, så kan lokalsamfunnene våre vite at det tilhører oss, uttaler Nikolaisen.

Dette er en helnorsk satsning der vi reduserer både CO2-fotavtrykk og mikroplast i havet, samtidig som vi etablerer en sirkulærøkonomi.

Erik Engebretsen, leder for tau og sikkerhet i Selstad

Vil ha med flere norske næringer

Grieg Seafood Finnmark understreker at samarbeidet med hele leverandørkjeden er avgjørende for å få dette til, og berømmer fremoverlente leverandører.

Brisk Safety har lenge jobber med å utvikle gjenvinnbare plastprodukter til havbruk og annen industri.

– Denne satsingen har vi kalt «sporbart miljøtau». Målet er at alle norske selskapet som bruker tau etter hvert vil ta denne løsningen i bruk. Vi ønsker andre bedrifter innen oppdrett, fiske, offshore eller olje og gass velkommen til å bli med på denne grønne satsningen, og er i dialog med flere, sier Truls Malm, daglig leder i Brisk Safety.

Selstad har den siste gjenværende taufabrikken i Norden som produserer tau fra råstoff til ferdig produkt, og ble slik en naturlig produsent av tauet.

– Det er svært gledelig å få være en del av en så spennende og potensielt stor miljøsatsing sammen med Grieg Seafood Finnmark, Quantafuel og Brisk. Dette er en helnorsk satsning der vi reduserer både CO2-fotavtrykk og mikroplast i havet, samtidig som vi etablerer en sirkulærøkonomi. Med norske tarifflønninger er det tilnærmet umulig å konkurrere med lavkostland på pris, men det er fullt mulig på kvalitet, og det har vi bevist her, sier Erik Engebretsen, leder for tau og sikkerhet i Selstad.

Quantafuel bidrar med resirkuleringsteknologi for å få til nytt tau av samme kvalitet. Selskapets mål er nettopp å bidra til mindre bruk av ny olje i produksjon av plastprodukter.

– Quantafuel arbeider målrettet og langsiktig for å skape firmaklynger som sammen kan bidra til økt plastresirkulering hvor vi bidrar med sorteringserfaring og -kapasitet, og vår unike plast-resirkuleringsteknologi. Vår visjon er å bidra til bærekraftig ressursutnyttelse hvor vi minimerer bruk av ny olje i produksjonen av plastprodukter. Sammen med Grieg Seafood Finnmark, Brisk Safety og Selstad tar vi nå et viktig steg mot en enda mer miljøvennlig havbruksnæring, sier Quantafuels interim CEO, Terje Eiken.

Det er stort tauforbruk på våre anlegg. Nå byttes de ordinære tauene ut med våre nye miljøtau.

Om selskapene:

Grieg Seafood Finnmark har over 200 flinke ansatte og produserer laks i Alta, Loppa, Hammerfest, Nordkapp, Lebesby og Hasvik i Vest-Finnmark. Selskapet har som mål å slakte 37 000 tonn laks i 2021, og eksporterer til hele verden. Grieg Seafood Finnmark er en region i konsernet Grieg Seafood ASA.

Brisk Safety er produktutvikler & utstyrsleverandør til oppdrettsnæringen.

Selstad leverer design, analyser, utstyr og service til havbasert næring, har 200 ansatte og opererer fra 14 lokaliteter i Norge, USA, Sør-Korea og Russland. Selstads tauproduksjon ligger i Måløy, hvor selskapet sikrer høy kvalitet i tauet ved å kontrollere alle trinnene i produksjonsprosessen.

Quantafuel er et teknologibasert energiselskap som konverterer plastavfall tilbake til syntetiske oljeprodukter med lavt karbonutslipp, som erstatter jomfruoljeprodukter. Quantafuel etablerer, driver og eier dedikerte plast-til-væske (PtL)-anlegg, og planlegger å etablere flere anlegg i hele Europa.

Mediekontakter:

Grieg Seafood Finnmark: Samfunnskontakt Roger Pedersen (+47 90770596 / roger.pedersen@griegseafood.com )

Brisk Safety: Kontaktperson Truls Malm (+47 41387406)
truls@brisksafety.no

Selstad: Leder for tau og sikkerhet Erik Engebretsen +47 902 74 901 / erik.engebretsen@selstad.no

Quantafuel: Head of communication Astrid Mannion-Gibson +47 46632010 / astrid.mannion-gibson@quantafuel.com

Hovedbilde: Endelig kan vi bytte ut vårt ordinære tau med det nye miljøtauet vårt. Med egen fargekode sikrer vi at tau på avveie kan adresseres til Grieg Seafood.