Finnmark

Ingen oppdrettslaks funnet i Altaelva og Repparfjordelva så langt i år

Resultatene fra sportsfiskesesongen 2021 frem til 8. august er gode nyheter. Ingen oppdrettslaks er funnet i Repparfjordelva og Altaelva.

–Denne positive utviklingen er vi fornøyd med, og det må være et klart mål at det også i 2021 skal være null oppdrettslaks når hele sesongen skal gjøres opp, sier daglig leder i Alta Laksefiskeri interessentskap (ALI), Vegard Ludviksen.

Siden 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark samarbeidet med Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. Det har vært en positiv utvikling i begge disse viktige lakseelvene i løpet av de ni sesongene prosjektet har vært kjørt.

Frem til 8. august 2021 er det ikke funnet oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva.

Skjellprøveprosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI (Alta Laksefiskeri Interessentskap), Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon. Fiskere i de to elvene oppfordres til å sende inn skjellprøver av laks som fiskes i elven. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene forteller om historikken til laksen og deriblant hvor stor andel av de innsendte prøvene som er oppdrettslaks. Resultatene sier ikke noe om situasjonen i elva som helhet.

Det er analysert henholdsvis 325 skjellprøver i Altaelva og 666 skjellprøver i Repparfjordelva. Fullstendig rapport for overvåkingsprosjektet 2021 vil foreligge desember 2021.