Rogaland

Grieg Seafood Rogaland og FishGLOBE inngår partnerskap for å realisere utviklingskonsesjoner for lukket havbruksteknologi i sjø

Gjennom samarbeidsselskapet Next Seafood, som skal overta to tildelte utviklingskonsesjoner, skal de to selskapene realisere FishGLOBE-konseptet for matfisk (30K).

Grieg Seafood Rogaland og FishGLOBE samarbeider i dag om oppdrett av postsmolt i to mindre «glober», eller lukkede oppdrettsanlegg, i Ryfylke. Det gjør at Grieg Seafood Rogalands laks kan være kortere tid i tradisjonelle oppdrettsanlegg, som blant annet gir selskapet bedre kontroll på lus og sykdom. Nå inngår selskapene et partnerskap for å videreutvikle teknologien og tilpasse den til slakteklar matfisk. Mens 3.5K globene for postsmolt er 3500 kubikkmeter, vil matfisk-globen (30K) være nesten ti ganger så stor – hele 30 000 kubikkmeter.

Fishglobene for postsmolt ved Oanes i Rogaland

Norske myndigheter har tildelt to utviklingskonsesjoner til prosjektet.

– Vi skal redusere avtrykket vårt, forbedre fiskevelferden og vokse bærekraftig. Det jobber vi mye med, både gjennom å forbedre tradisjonell oppdrett og ved hjelp av ny teknologi. Gjennom samarbeidet i Next Seafood er målet å utvikle teknologi og kompetanse på lukkede anlegg i sjø. Det ser vi frem til, sier Nina Willumsen Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland.

Nina Willumsen Grieg, regiondirektør Grieg Seafood Rogaland AS

– Vi vil bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen gjennom leveranser av lukkede oppdrettsanlegg for postsmolt og nå framover også for matfisk. Sammen med Grieg Seafood Rogaland som har en kompetanse og erfaring som komplementerer oss godt, skal vi ta nye steg i vår teknologiutvikling. Vi gleder oss til å realisere 30K’en gjennom samarbeidet i Next Seafood, sier Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE.

I første omgang skal Next Seafood detaljprosjektere FishGLOBE for matfisk. Etter planen skal beslutning om bygging tas i løpet av 2022.