Rogaland

Grieg Seafood Rogaland bytter ut jomfruelig fossil plast med resirkulert plast fra egen næring i nye gangbaner på merdkanten

Å resirkulere plast for å unngå forsøpling i havet er bare første steg. Fremover må plastprodukter i industrien i større grad komme fra resirkulert plast heller enn ny olje. Grieg Seafood Rogaland og AKVA Group har nå installert havbruksnæringens første gangbaner i resirkulert plast på tre merder i Stavanger.

– Maritim virksomhet, inkludert fiskeri og havbruk, står for 22 % av plastforurensningen langs norskekysten. Plast skal ikke havne i naturen, og næringsaktører som Grieg Seafood har de siste årene vært en pådriver for økt resirkulering av plasten de bruker i sin drift. Dagens situasjon er dessverre preget av at mye plast går til forbrenning, og at ny plast er mer tilgjengelig og billigere enn resirkulert plast. Industrien må begynne å etterspørre resirkulert plast i utstyr de kjøper inn. Vi gleder oss derfor over dette initiativet som bidrar til at plast fra havbruk kan brukes igjen i nye havbruksprodukter, sier Kari Torp i Bellona.

Grieg Seafood Rogaland har lenge jobbet med resirkulering og tiltak for å unngå at plast fra produksjonen havner i havet. I tillegg har selskapet et mål om at alle anlegg skal gjennomføre strandrydding rundt sin lokalitet en gang i kvartalet.

–Dette er første gang vi bruker resirkulert plast i utstyret vårt. Vi har svært høye krav for å sikre helse og sikkerhet i allslags vær, så vi har vært spente på om dette ville gå. Men det ser lovende ut. Vi jobber mye med å redusere avtrykket vårt og vet at det grønne skiftet blant annet betyr at vi må bruke mer resirkulert plast, sier Anders Eike, driftskoordinator for sjøanleggene til Grieg Seafood Rogaland.

En av merdene med resirkulerte gangbaner klar for sjøsetting.

Resirkulert plast vil bli viktigere

Innovasjonsdirektør i AKVA group, Arnstein Hosaas forteller at plasten består av resirkulerte rør fra havbruksnæringen, og at den samles inn direkte fra oppdretter eller med lokalt avfallsanlegg som mellomledd. Plasten skrapes og vaskes ren i hel form, før den kvernes til mindre biter. Han er trygg på at gangbanene holder god nok kvalitet, og han ser nye muligheter innen resirkulert plast i tiden fremover.

–Det er ingen tvil om at resirkulert plast vil bli viktigere når vi utvikler nye produkter i fremtiden. Med de nye gangbanene til Grieg Seafood tar vi et nytt skritt på veien. Grieg er vår første kunde som får installert slike gangbaner, sier Hosaas.

Leverandøren Plasto er også samarbeidspartner i prosjektet.

–Det har vært en spennende prosess, og den viser at vi får til gode og innovative løsninger når kunde, leverandører og forskningsmiljøer samarbeider. Å erstatte jomfruelig plast med resirkulert plast er med på å redusere fotavtrykket med 80%. Skal vi løse bærekraftsutfordringer i fremtiden, er dette helt sentralt, sier Runar Stenerud i Plasto.

Marton og Anders i Grieg Seafood og Bellona inspiserer merdene og fisken på anlegget i Stavanger.