Rogaland

Grieg Seafood og 17 verdensledende forskningsinstitusjoner og selskaper lanserer felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs til et nytt norsk industrieventyr

Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk. Kompetanse fra Rogaland spiller en sentral rolle.

–Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, sier Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet.

Med Rogalands sterke kompetansemiljø innen olje, gass og andre offshore-aktiviteter er regionen unikt posisjonert for å være med på utviklingen. Flere Rogaland-baserte bedrifter og institusjoner er med i konsortiumet.

Sterkt samarbeid å finne løsninger

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med forskningsinstitusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med forskningsinstitusjonene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Stavanger, NMBU, NTNU, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida.

– Grieg Seafood er tydelig på at vi som havbruksnæring må redusere avtrykket vårt og forbedre fiskevelferden hvis vi skal realisere vekstpotensialet vi har i Norge gjennom nye arealer og produksjonsmåter. Denne type storsatsing, der forskning og næring samarbeider om løsninger, er akkurat det vi trenger, sier Ragna Heggebø, global forskning- og utviklingssjef i Grieg Seafood.

Ragna Heggebø, global forskning- og utviklingssjef i Grieg Seafood

Skal innovere på syv områder

Gjennom sju delprosjekter skal de involverte selskapenes og forskningsinstitusjonenes arbeid blant annet lede frem til innovasjoner innenfor disse områdene:

  • Grønn pellet for undervannsfôring til havs
  • Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg
  • Elektrifisering av havbruk til havs
  • Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs
  • Bedre fiskevelferd og økt overlevelse
  • Logistikk til havs
  • Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs

Målet er å utvikle ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, lavere miljøavtrykk for å ivareta biologisk mangfold i sjø og elver, og god fiskevelferd. Havbruk til havs gir også nye utfordringer, som ekstreme værforhold, som prosjektet skal jobbe med å løse.

– Grieg Seafood ser frem til å bidra med vår ledende kompetanse innen digitalisering, men også til å lære fra andre aktører. Sammen skal vi realisere potensialet som ligger i havbruk til havs, uttaler Heggebø.

Konsortiet har fått 96 millioner kroner fra Forskningsrådets Grønn Plattform for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. Støtten fra Grønn Plattform utbetales over 3 år.