Finnmark

Grieg Seafood Finnmark setter smoltprosjekt for 1,9 milliarder kroner på vent i Lebesby etter forslag om grunnrenteskatt

Utvidelsen på smoltanlegget Adamselv i Lebesby kommune skulle få grønt lys til å sette i gang forrige uke. Alta-baserte Jan Opgård AS var klar til å starte grunnarbeidet på tomten i slutten av måneden. Stor usikkerhet knyttet til skatteforslaget gjør imidlertid at investeringen settes på is.

I Grieg Seafood satser vi stort på å produsere smolten større på land, og å redusere tiden fisken er i sjøen. Fra piloten vi har gjennomført i Rogaland ser vi at stor smolt (såkalt «post-smolt») både gir et lavere miljøavtrykk og forbedrer overlevelse og fiskevelferd. Vi er overbevist om at post-smolt er viktig for å ta havbruksnæringen i en mer bærekraftig retning, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark.

Med utvidelsen av smoltanlegget vårt på Adamselv skulle vi utvikle denne satsingen også her i Finnmark. Dessverre er dette nå satt på vent. Det gagner hverken miljøet, fisken eller lokalsamfunnene i Finnmark som nå får færre ringvirkninger enn det som opprinnelig var planlagt, uttaler Pedersen.

Smoltanlegget i Adamselv har i dag en produksjonskapasitet på 2000 tonn. Planene har vært å tilføre en ekstra produksjonskapasitet på totalt 6000 tonn, som skal brukes til å la fisken vokse seg større på land. Prosjektet består av følgende to trinn:

  • Arbeidet med første byggetrinn skulle starte nå, med en estimert investeringsramme på 1 milliard kroner. Byggetrinnet skulle etter planen vært ferdig i 2024. Det ville gitt ca 25 nye arbeidsplasser og en ekstra produksjonskapasitet på 3000 tonn.
  • Andre byggetrinn, med en investeringsramme på 900 millioner kroner, skulle deretter påbegynnes. Det ville gitt ytterligere 3000 tonn med produksjonskapasitet og enda flere arbeidsplasser lokalt.
  • Totalt er estimert investeringsramme 1,9 milliarder kroner.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser nåværende forslag til grunnrenteskatt får for havbruksinvesteringer på land, samt hvordan det vil påvirke Grieg Seafoods muligheter til å investere i sine lokalsamfunn og å utvikle virksomheten i Norge generelt.

Selskapet vil være med å diskutere hvordan næringen kan betale mer skatt, men det bør skje på en måte som ikke går ut over investeringer, aktivitet i kystsamfunn og Norges potensiale som ledende matprodusent i havet.

— I kontraktene til entreprenørene har vi stilt krav om å bruke lokale underleverandører fra Finnmark så mye som mulig. I første byggetrinn har vi estimert at omtrent en halv milliard av investeringssummen går til underleverandører fra Troms og Finnmark. Det er beklagelig at prosjektet nå utsettes, sier Pedersen.

Rammer hardt

Alta-firmaet Jan Opgård AS skulle etter planen sette i gang arbeidet med forberedelser av tomten i løpet av oktober/november. 30 personer jobber i selskapet, 20 av dem jobber på anleggsiden.

— Dette rammer oss hardt. Slik det ser ut nå har vi lite arbeid i vinter. Vi skulle egentlig jobbe med tomten på Adamselv frem til mai/juni neste år. Dersom vi ikke finner noe annet, frykter vi permitteringer, sier daglig leder Jan-Erik Opgård.

Stor usikkerhet

GSG er en lokal teknologibedrift som har bygget seg opp rundt smoltvirksomhetene til Lerøy og Grieg Seafood i Lebesby. Selskapet har nettopp investert 9 millioner i bygg og utstyr på Kunes i Lebesby kommune.

Med nytt bygg på Kunes proppfullt av moderne utstyr har vi rigget oss for å vokse videre. Jeg har akkurat fått med de ansatte på eiersiden, og planene var at vi skulle utvide allerede neste år. Usikkerheten er stor nå, og vi er redd for at våre fremtidsplaner må skrinlegges, sier daglig leder i GSG, Roger Erlandsen.