Finnmark

64 millioner i utbetalinger fra havbruksfondet til våre vertskommuner i Vest-Finnmark i år

I tillegg fikk Troms og Finnmark fylkeskommune over 30 millioner kroner fra fondet.

–Vi vil gjerne si tusen hjertelig takk til våre vertskommuner for at de legger til rette for oss, og for at vi får produsere laks i fjordene som tilhører allmennheten, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Fordelingen til vertskommunene våre i Vest-Finnmark ble slik:

  • Alta: 14,9 millioner
  • Loppa: 11,4 millioner
  • Nordkapp: 5,5 millioner
  • Hammerfest: 23,8 millioner
  • Lebesby: 6,2 millioner
  • Hasvik: 1,8 millioner
  • Troms og Finnmark fylkeskommune: 30,6 millioner

Inntektene i havbruksfondet kommer fra salg av ny produksjonskapasitet i havbruksnæringen. Fra 2022 vil også produksjonsavgiften på 40 øre per kilo produsert fisk gå inn i fondet.

–Det skulle bare mangle at kommunene får noe tilbake når de legger til rette for havbruk. Så skal vi i næringen jobbe hardt for å redusere vårt miljøavtrykk, forbedre fiskevelferden og fortsette å skape lokale verdier i Finnmarkskommunene, sier Nikolaisen.