Finnmark

"Jeg fant, jeg fant": Naturen er vårt fellesskap

Kunstner Laila Kolostyák skaper møter med kunst gjennom natur. Her erfarer barn og voksne at alt henger sammen med alt.

I prosjektet «Jeg fant, jeg fant» tar Kolostyák barn og voksne med på eventyr. Akkurat som Askeladden, leter de etter spennende materialer i naturen som de bruker når de lager landskapskunst. Kunsten består av materialene deltakerne finner, og verket de skaper forsvinner lett når bølger skyller inn over stranda eller et vindpust skaper forvandling.


Eventyrlige ting skjer

– Det skjer noe med oss når vi er ute i naturen for å leke og skape noe sammen. Det oppstår et frirom hvor eventyrlige ting skjer, sier Kolostyák.

Kolostyák er bildekunstner og har arbeidet i mange år med barnekunst i Lofoten. I Alta er hun nok mest kjent for sine fantastiske isskulpturer som hun har skapt til Borealis Vinterfestival i snart 20 år.

Vandreteater om reven Rouba med skuespiller Ali Badri. Her hjelper barna Rouba i jakten på melk til revens bestemor. Foto: Laila Kolostyák

Land-art og skuespill

Prosjektet «Jeg fant, jeg fant» er et land art-prosjekt som er en del av Den kulturelle skolesekken i Finnmark. I år ønsket hun også å utvide tilbudet for å få Alta Integrerings-og kompetansesenter med. I tillegg har landskapsarkitekturstudenter og andre interesserte voksne også deltatt på workshop. Prosjektet finansieres delvis av næringslivet, og Grieg Seafood er med på spleisen.


Næringslivet bidrar

– På grunn av disse bidragene kunne prosjektet omfatte flere enn 2.klassingene og tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken. Elevene fra Alta integrerings- og kompetansesenter deltok for første gang, og rundt bålet på Lathari fikk vi virkelig erfart at alle mennesker lever i en felles kultur hvor naturen gir oss mange like erfaringer, uavhengig hvor vi kommer fra, sier Kolostyák som takker alle som har bidratt med økonomi til å gjøre dette mulig. 387 deltakere har vært med på «Jeg fant, jeg fant» i høst.

Ute i naturen på Lathari fikk man erfart at alle mennesker lever i en felles kultur, hvor naturen gir oss mange like erfaringer, uavhengig hvor vi kommer fra. Foto: Laila Kolostyák

Jeg håper og tror at vi har skapt større bevissthet om verdien av det «verdiløse» materialet vi har rundt oss, og at vi har løftet fram menneskenes avhengighet av naturen. Fordi naturen angår oss alle.

LAILA KOLOSTYÁK

Ta vare på naturen

Natur og bruken av natur opptar Grieg Seafood daglig.

– At alt henger sammen med alt, er høyt oppe i vår bevissthet også. Vi synes Kolostyáks prosjekt er spennende og peker på viktigheten av å ta vare på naturen. Her skapes det bevissthet rundt sammenhenger som helt konkret handler om hvor maten kommer fra, til at vi må forbruke naturen uten å sette varige spor, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark.


Givende prosjekt

Det har vært givende å arbeide med prosjektet, synes Kolostyák. Barna er så umiddelbare og nysgjerrige.

– De uttrykker at alt er spennende, de er åpne og gir masse inspirasjon tilbake.

I prosjektet «Jeg fant, jeg fant» tar Kolostyák barn og voksne med på eventyr. Akkurat som Askeladden, leter de etter spennende materialer i naturen som de bruker når de lager landskapskunst. Foto: Laila Kolostyák
– Jeg tror prosjektet har skapt større bevissthet om og løftet fram menneskenes avhengighet til naturen, sier bildekunstner og prosjektleder Laila Kolostyák i «Jeg fant, jeg fant». Foto: Laila Kolostyák

Vi er avhengige av hverandre

I prosjektet får også deltakerne ta del i den interaktive vandreteaterfortellingen om reven Rouba. Tegningene deltakerne har laget blir tatt i bruk under forestillingen av skuespiller Ali Badri som sammen med deltakerne leter etter melk til bestemor for at hun skal få halen sin tilbake.

Dette er en fortelling som konkret handler om at alt i naturen henger sammen med alt og hvordan vi alle er avhengig av hverandre.

– Jeg håper og tror at vi har skapt større bevissthet om verdien av det «verdiløse» materialet vi har rundt oss, og at vi har løftet fram menneskenes avhengighet av naturen. Fordi naturen angår naturen oss alle, sier Kolostyák.

Kunstner Laila Kolostyák skaper møter med kunst gjennom natur. Her erfarer barn og voksne at alt henger sammen med alt. Foto: Laila Kolostyák